NEXEN TIRE

O společnosti NEXEN TIRE Společnost, která pečuje, připravuje se a přemýšlí o hodnotách budoucnosti, to je NEXEN TIRE
Zásady řízeníNEXEN TIRE vytváří hodnotu zítřka
Zajistit základ pro růst
rozšířením prémiových OE
Maximalizovat růst prodeje
prostřednictvím Downstream
Posílit technické dovednosti
a maximalizovat efektivitu
Optimalizovat provoz ve více
závodech a zvýšit produktivitu
Vytvořit kulturu NEXEN pro udržitelný růst
- řízení odpovědnosti, ESG a konstituování managementu.