Novinky

Novinky NEXEN TIRE Představujeme dynamické novinky ze světa NEXEN TIRE.
Title Rozhovor s personální manažerkou Nexen Tire Europe Lindou Kostrůnkovou Date2020-09-07

Již rok vyrábí nadnárodní společnost Nexen Tire pneumatiky v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Jde o první závod firmy na evropském kontinentě, tři další jsou v Asii. Žatecká továrna patří mezi nejmodernější továrny na výrobu pneumatik na světě a zaměstnává 830 zaměstnanců. Přestože pandemie nemoci COVID-19 na čas omezila výrobu v závodě, Nexen se rychle vrátil do původních kolejí. Firma využila dočasného omezení k testování nových prototypů a nyní se prodeje jejich pneumatik postupně zvyšují. O aktuální situaci v závodě a ideálních zaměstnancích hovoří v rozhovoru personální manažerka Nexenu Linda Kostrůnková.


Nábor je pro zaměstnavatele dlouhodobě velkou výzvou. Co funguje ve vaší společnosti a koho přesně hledáte?

Již od prvních náborů vyhledáváme kandidáty, kteří mají zájem pracovat s moderními technologiemi v automatizovaném provozu. Je důležité, aby měli vůli se pracovně rozvíjet. Klademe důraz na kvalitu výrobku, a proto se soustředíme na plnohodnotné zapracování zaměstnanců a neustálé doplňování kvalifikace. Náš výrobní obor je v místě, kde působíme, nový, a proto se většina zaměstnanců musela a musí orientovat na sebevzdělávání a udržování svých znalostí. Zájem o profesní rozvoj je proto klíčový. Naše společnost chce držet krok s trhem, a proto je u našich zaměstnanců důležitá nejen loajalita a stabilita, ale i zájem o neustálé zlepšování.Kolik máte aktuálně zaměstnanců?

V současné době zaměstnáváme 830 lidí. Nejvíce z nich, přes 500, máme ve výrobě, dalších 200 působí v technických odděleních, zbytek v administrativě. V závodě jsou výrobní procesy, které jsou plně automatizované. Zaměstnáváme i lidi s vyšším a univerzitním vzděláním, zejména v oddělení vědy a výzkumu, kde máme na 50 zaměstnanců, a přes 60 v administrativě.

V současné době doplňujeme stavy v řádech jednotlivců. Jde o pozice operátorů ve výrobě, ale i například účetní z důvodu přesouvání aktivit ze zahraničních poboček a sjednocování služeb.

 

Nezaměstnanost je u nás dlouhodobě na velmi nízké úrovni. V čem se odlišujete od jiných zaměstnavatelů, abyste našli a udrželi schopné pracovníky?

Nabízíme čisté a bezpečné pracovní prostředí. Většina výrobních procesů je technologicky velmi zajímavá a fyzicky není namáhavá. Z korejské kultury jsme převzali důraz na loajalitu a stabilitu. Chceme, aby se u nás zaměstnanci cítili bezpečně a v jistotě. Pokud někoho přijmeme, stává se součástí širší Nexen rodiny. Důraz klademe i na podporu nejrůznějších volnočasových aktivit.Jakým způsobem školíte své zaměstnance?

Od prvního dne se zaměstnancům plně věnujeme. Během nástupního dne se dozví vše o naší společnosti, od historie až po vznik závodu v ČR. Dostanou důležité informace o naší strategii, cílech i hodnotách společnosti a principech etického kodexu. Samozřejmostí je školení BOZP a požární bezpečnosti.

Klademe důraz na hloubku znalostí, proto školíme postupně, aby měl zaměstnanec dostatek času se zapracovat. Každý se učí jinak. Nováčky přiřazujeme ke zkušeným kolegům, aby se mohli učit praxí a zároveň měli možnost se s dotazy obracet na svého vedoucího. Nabrané zkušenosti průběžně kontrolujeme, abychom dodržovali naše výrobní standardy. Při jakékoli změně se ujistíme, že byli zaměstnanci dostatečně obeznámeni.


Liší se způsob školení jednotlivých zaměstnanců?

Způsob školení se samozřejmě liší dle jednotlivých oddělení. Všichni pracovníci naší společnosti se musí seznámit s celým procesem výroby. Je důležité pochopit, jak na sebe jednotlivé procesy navazují, jak jsou provázané jednotlivé týmy a jak se navzájem ovlivňují.

Operátoři ve výrobě jsou rozděleni dle schopností na příslušné pracoviště a seznámeni s jeho chodem a zaškoleni dle technologických manuálů. Je jim přidělen školící plán matice dovedností, díky kterému začínají postupně nabírat praktické zkušenosti za dozoru zapracovaného pracovníka či školitele.

Specialisté tráví více času s vedoucím pracovníkem, aby se dobře seznámili se zodpovědností týmu a jeho úkoly. Dostávají do rukou plán zapracování na první měsíce a přiděleného kolegu, který se jim věnuje.Jaké benefity získám jako váš zaměstnanec?

V loňském roce jsme obsadili třetí místo v soutěži Zaměstnavatel roku v Ústeckém kraji. Šlo přitom o naši první účast v této soutěži. Proto si troufnu tvrdit, že nabízíme skvělé zázemí, dostatečný čas na zaškolení i nadstandardní benefity. Mezi ně patří dotovaná strava, doprava do a ze zaměstnání pro směnové zaměstnance, finanční příspěvek na dopravu pro ostatní dle pravidel společnosti i volnočasové kluby jako fotbalový, běžecký, ping-pongový či čtenářský. V areálu máme vlastní sportovní zázemí s tenisovým kurtem, venkovním cvičištěm a místnost pro stolní tenis. Podporujeme přátelské prostředí i formou teambuildingů.

Jako HR profesionál je pro mne důležitý způsob práce se zaměstnanci. Kladu důraz na otevřenou komunikaci vedoucího s podřízeným. Manažeři mají za úkol nejen plnit své cíle, ale rozvíjet i vlastní schopnosti a dovednosti vedoucích pracovníků svých týmů a potažmo všech zaměstnanců. Chci, aby naši zaměstnanci měli podporu u vedoucích, kteří věří ve svůj tým a schopnosti svých zaměstnanců.Změnila pandemie běžný provoz v závodě?

Máme 830 zaměstnanců a to samo o sobě znamená velký závazek zajistit řádnou hygienu. Nepodceňujeme současnou situaci, i když v zemi dochází k postupnému uvolňování. Opatření, která jsme přijali již na počátku března, jsme ještě zpřísnili. Pro to, abychom uchovali všechny výhody našim zaměstnancům, jsme zavedli opatření v kantýně, kde dochází k nejvyšší koncentraci pracovníků. Mezi místy k sezení jsou patřičné rozestupy a namontovaná plexiskla. Před vstupem do jídelny máme několik umyvadel a klademe důraz na jejich využití. Po celém závodě jsou rozmístěny dezinfekce a zvýšili jsme také frekvenci úklidu a mytí společných prostor. Každý zaměstnanec dostává rovněž přiděleny roušky, které jsou v závodě stále povinné.


 

Musela firma přistoupit k propouštění?

Naše společnost neustále zefektivňuje a optimalizuje práci a své procesy. Proto jsme již před krizí plánovali menší snížení počtu zaměstnanců v jednom z technických oddělení. Našim cílem je ale zachovat zaměstnanost a benefity, které dosud nabízíme.Jaké jsou další plány společnosti?

Naše společnost se neustále vyvíjí a reaguje na trh. V současné době se věnujeme optimalizaci a ještě většímu zefektivnění stávajících procesů, abychom pružně reagovali na nové požadavky a vývoj produktů.

Vyhodnocujeme plány z hlediska dalších investic do rozšíření závodu. Ve hře je plánovaná druhá fáze stavby závodu s druhou linkou, která zdvojnásobí počet našich produktů, a zvýší počet zaměstnanců až na 1200.

Zároveň se snažíme současnou nelehkou situaci způsobenou Covid-19 překonat a působit nadále jako zodpovědná nadnárodní společnost působící v České republice.přejděte na seznam