NEXEN TIRE

O společnosti NEXEN TIRE Společnost, která pečuje, připravuje se a přemýšlí o hodnotách budoucnosti, to je NEXEN TIRE
Sociální odpovědnostNEXEN TIRE Vás doprovází na cestě ke vzrušující budoucnosti.
Pomoc našim sousedům v nouzi
Členové představenstva a zaměstnanci NEXEN TIRE organizují pravidelnou akci pro sousedy v nouzi, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci. Finanční prostředky, které se během akce vyberou, se použijí k podpoře lidí ze sousedství, které vytipuje Odbor sociální péče na radnici města.
Hnutí čisté továrny
Hnutí čisté továrny zdůrazňuje prioritu zabezpečení zdraví a bezpečnosti pracovníků, proto se následně vytváří příjemné pracovní prostředí. NEXEN TIRE se snaží udržet pracoviště bez kontaminace a bez nehod.
Podpora farem
Na základě strategie win-win mezi farmami a městy se v roce 2004 vytvořil vztah s Danggok Village ve Wondong-myeon. Cílem je společný rozvoj měst a farem, kde lidé bydlí. Díky tomuto láskyplnému vztahu přispívá NEXEN TIRE k rozvoji komunity farem.
Provozování stipendijní nadace (seondo Scholarship Committee ve Wolsek, Busan)
Studentům, kteří jsou nuceni ukončit studia z finančních důvodů, se poskytuje stipendium, aby mohli svá studia dokončit a splnit si své sny.
Očista životního prostředí
Propagace očisty životního prostředí nejen na pracovišti, ale také místními komunitami má za cíl podpořit aktivitu NEXEN TIRE na poli společenské zodpovědnosti-