Notka prawna


Operator strony:

NEXEN TIRE Europe s.r.o.
Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle Průmyslová 1000
438 01 Bitozeves, Czech Republic

Tel : +420 703 496 419
Email : piotr.lukaszewicz@nexentire.com
Internet : www.nexentire.com/pl/
Wpis do rejestru handlowego : C 44269
Sąd rejestrowy : Krajský soud v Ústí nad Labem

Prezes zarządu:
Soo Cheol Kim

Odpowiedzialność za treść:
Piotr Lukaszewicz
(adres jak wyżej)

Prawa autorskie i użyte fotografie:
Treści na stronie www.nexentire.com/pl są – o ile nie podano inaczej – chronione prawami autorskimi.
Użyte fotografie, jeśli nie zostały wykonane samodzielnie, są opatrzone informacją o źródle ich pochodzenia lub spisane poniżej.
Używanie fotografii na stronach osób trzecich jest możliwe wyłącznie w ramach poszczególnych licencji autorów.