Brak zgody na nieupoważnione zbieranie adresów e-mail

Dla firmy NEXEN TIRE priorytetem jest ochrona informacji klientów.

Adresy e-mail podane na tej Stronie nie będą gromadzone bez zezwolenia za pomocą programów do zbierania adresów e-mail lub innych urządzeń. W przypadku naruszenia powyższego strona naruszająca będzie podlegać karze zgodnie z Ustawą o informacjach i sieciach komunikacyjnych.

[Artykuł 50-2 Ustawy o dostarczaniu informacji i korzystaniu z sieci komunikacyjnych oraz ochronie informacji]

  1. Żadna ze stron nie będzie gromadzić adresów e-mail przy użyciu programu i innych urządzeń automatycznie zbierających adresy e-mail, dostępnych na Stronie internetowej, w przypadku których nie wyrażono zgody na zbieranie adresów e-mail.
  2. Żadna ze stron nie będzie sprzedawać ani rozpowszechniać adresów e-mail zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej, co stanowiłoby naruszenie ust. 1 powyżej.
  3. Żadna ze stron nie będzie przekazywać żadnych adresów e-mail, mając świadomość, że takie adresy nie mogą być gromadzone, sprzedawane ani rozpowszechniane zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej.