INFORMACJE

Wskazówki dotyczące konserwacji opon Konserwacja i kontrolowanie opon stanowią podstawę bezpiecznej jazdy.
Jak rotować opony? Zaleca się regularną zmianę położenia zamontowanych opon w zależności od stanu zużycia. W ten sposób można wydłużyć okres eksploatacji opon, powodując równomierne ich ścieranie. Firmy motoryzacyjne zalecają, aby rotować opony co około 10 000 przejechanych kilometrów
Jak rotować opony?
Zaleca się regularną zmianę położenia zamontowanych opon w zależności od stanu zużycia. W ten sposób można wydłużyć okres eksploatacji opon, powodując równomierne ich ścieranie. Firmy motoryzacyjne zalecają, aby rotować opony co około 10 000 przejechanych kilometrów
O czym należy pamiętać podczas wymiany opon
 • 1. Lista kontrolna przed zakładaniem i zdejmowaniem opony
  • - Podczas montażu/demontażu opony i koła należy używać niezbędnych narzędzi. Proces ten musi zostać przeprowadzony przez specjalistę od montażu/demontażu opon.
  • - Przed montażem należy sprawdzić, czy na oponie i kole nie ma uszkodzeń.
  • - Nie wolno używać uszkodzonej opony ani koł.
  • - Do montażu należy użyć opon i kół, które są zalecane do danego pojazdu.
 • 2. Kwestie, które należy uwzględnić podczas zakładania i zdejmowania opony
  • - Należy sprawdzić, czy nie występuje wyciek powietrza wokół zaworu.
  • - Podczas wymiany opony należy również zawsze wymieniać zawór.
  • - W przypadku opony z dętką dętkę należy też wymienić podczas wymiany opony.
  • - Podczas pompowania opony należy zastosować osłony lub wyposażenie ochronne.
  • - Podczas pompowania opony należy sprawdzić położenie opony względem felgi. Powietrze należy pompować po ustaleniu prawidłowego położenia opony.
  • - Podczas pompowania opony ciśnienie powietrza musi być wyższe niż wartość podana w instrukcji obsługi lub w karcie serwisowej pojazdu.
W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych wskazówek bezpieczeństwa opona i koło mogą oderwać się z powodu uszkodzenia opony lub koła, powodując obrażenia zagrażające życiu.
Kwestie, o których należy poinformować klienta
 • 1. Kierowcy powinni przeczytać instrukcje dotyczące opon dostarczonych przez firmy motoryzacyjne.
 • 2. Należy przestrzegać zaleceń firm motoryzacyjnych dotyczących ciśnienia powietrza i obciążenia opon.
  • - Ciśnienie powietrza w oponie (oraz w oponie zapasowej) należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu.
  • - Podczas jazdy drogą szybkiego ruchu zaleca się co 2 godziny robić przerwy trwające ponad 15 minut.
  • - Nigdy nie należy jeździć pojazdem, gdy ciśnienie powietrza w oponie jest za niskie lub za wysokie.
  • - Nie należy jeździć w warunkach nadmiernego obciążenia.
 • 3. Podczas wyboru opony należy wziąć pod uwagę rodzaj pojazdu, w którym opona zostanie zamontowana oraz warunki eksploatacji.
 • 4. Oponę należy sprawdzać pod względem ciśnienia powietrza, stanu zużycia, uszkodzeń lub wbitych gwoździ.
 • 5. Nie należy używać opon, które mają uszkodzenia zewnętrzne. Należy zgłosić się do najbliższego specjalisty w celu sprawdzenia opon.
 • 6. Podczas przejeżdżania po krawężniku, przeszkodach i dziurach w drodze należy jechać powoli, ponieważ może dojść do uszkodzenia wewnętrznego kordu opony, co może spowodować pęknięcie opony.
 • 7. Podczas wymiany opon
  • - Podczas montażu/demontażu opony i koła należy używać niezbędnych narzędzi. Proces ten musi zostać przeprowadzony przez specjalistę od montażu/demontażu opon.
  • - Przed montażem należy sprawdzić, czy na oponie i kole nie ma uszkodzeń.
  • - W przypadku opony z dętką dętkę należy też wymienić podczas wymiany opony.
  • - Nie wolno używać uszkodzonej opony ani koła.
  • - Do montażu należy użyć opon i kół, które są zgodne z zaleceniami producenta pojazdu.
W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych wskazówek bezpieczeństwa może dojść do poważnego uszkodzenia i pęknięcia opony podczas jazdy. Taka sytuacja może z kolei spowodować poważne obrażenia ciała lub zagrażać życiu.