USŁUGI

Gwarancja

Odkryj gwarancję jakości opon firmy NEXEN TIRE, która dostarcza rozwiązania najwyższej klasy.

1. Informacje o ograniczonej gwarancji

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy nowych opon produkowanych przez NEXEN TIRE, które są stosowane w tym samym pojeździe, w którym zostały początkowo zamontowane.
Niniejsza gwarancja obowiązuje, jeśli spełnione są wszystkie następujące wymagania:
 • Opona została zakupiona po 1 lutego 2016 r.
 • Parametry takie jak rozmiar, nośność i indeks prędkości opon są zgodne z wartościami zalecanymi przez producenta pojazdu lub wyższe.
 • Opony nie są niezdatne do użytku z powodów wymienionych w sekcji PRZYPADKI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ.

2. Zasady i okres obowiązywania gwarancji

Ograniczona gwarancja obowiązuje maksymalnie przez okres 6 lat od daty produkcji lub 5 lat od daty zakupu.
 1. Każda opona wyprodukowana przez firmę NEXEN TIRE jest objęta gwarancją na bezpłatną wymianę w przypadku wad materiałowych i produkcyjnych w początkowym okresie gwarancyjnym, to znaczy do zużycia bieżnika wynoszącego maksymalnie 1,6 mm oryginalnej rzeźby bieżnika lub w ciągu 12 miesięcy od momentu zakupu, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze (koszt montażu, wyważania i wszelkie inne opłaty za usługi wraz z obowiązującymi podatkami ponosi właściciel).
 2. Po wygaśnięciu okresu gwarancji na bezpłatną wymianę wartośćkompensaty zostanie określona w oparciu o procent niezużytej części bieżnika.

3. Przypadki nieobjęte gwarancją

 1. Wszelkie opony przekraczające wskaźnik zużycia (mniej niż 1,6 mm głębokości bieżnika)
 2. Opony z usuniętym oznaczeniem DOT i/lub bez nazwy marki.
 3. Opony o nieprawidłowej nośności, nieprawidłowym rozmiarze i indeksie prędkości.
 4. Opony eksploatowane po przebiciu lub z niewłaściwym ciśnieniem (zarówno zbyt wysokim, jak i zbyt niskim).
 5. Reklamacje na komfort jazy po zużyciu pierwszych 0,8 mm lub wymiana 3 lub więcej opon t tego samego pojazdu nie będą akceptowane.
 6. Opony przecięte, przebite, wybrzuszone, uszkodzone na skutek uderzenia w przeszkodę, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.
 7. Przedwczesne lub nieregularne zużycie opon spowodowane usterką pojazdu lub brakiem rotacji opon w zalecanych odstępach czasu.
 8. Opony skradzione lub uszkodzone na skutek niepoprawnego montażu lub demontażu, przeciążenia, pożaru, kradzieży, złego stanu technicznego pojazdu.
 9. Opony, w których woda lub inny materiał dostał się do wnętrza podczas montażu lub w przypadku których nie wyważono kół.
 10. Opony stosowane podczas wyścigów lub w samochodach kempingowych.
 11. Pękanie ozonowe lub na skutek warunków meteorologicznych opon po 4 latach od daty produkcji.
 12. Celowe uszkodzenie, niewłaściwa eksploatacja, modyfikowanie opon.
 13. Wypadek, korozja chemiczna lub akt wandalizmu.
 14. Wypłaszczenia bieżnika spowodowane niewłaściwym składowaniem lub blokadą hamulca.
 15. Utrata czasu lub ograniczenia użytkowania, niedogodności lub jakiekolwiek szkody przypadkowe lub wtórne.
 16. Niewłaściwe naprawy lub naprawy niezgodne ze standardami Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Gumowych lub naprawy w niedozwolonych strefach opony lub tylko z taśmą samowulkanizującą.
 17. Opony regenerowane, bieżnikowane lub z pogłębionym bieżnikiem.

4. Obowiązki właściciela

 1. W momencie zakupu opony muszą być prawidłowo zamontowane przy odpowiednim ciśnieniu powietrza i wyważonych kołach. Co 10 000 km opony należy rotować z zachowaniem odpowiedniego ciśnienia powietrza i sprawdzićgeometrię kół
 2. Każdą oponę, która ma być regulowana, należy okazać autoryzowanemu dilerowi firmy NEXEN TIRE.
 3. Należy zapłacić cenę za montaż, wyważenie i wszelkie inne opłaty za usługi wraz z należnymi podatkami.