INFORMACJE

Przepisy dotyczące oznakowania opon NEXEN TIRE podejmuje wszelkie wysiłki prowadzące do rozwoju technologii, aby oferować produkty spełniające oczekiwania konsumentów.
Nowe rozporządzenie UE (2020/740) w sprawie etykietowania opon
Nowe europejskie rozporządzenie w sprawie etykietowania opon wchodzi w życie od maja 2021 r. Określa ono nowy wzór etykiet opon, które zawierają więcej informacji dla konsumentów na temat produktu niż wcześniej.
Rozporządzenie zmienia klasyfikację oporu toczenia (RR) i przyczepności na mokrej nawierzchni, a także oznaczenie klasy głośności opony – wycofując symbole fal dźwiękowych i zastępując je literami A, B i C.
Kod QR w prawym górnym rogu etykiety prowadzi po zeskanowaniu do informacji o danych oponach w bazie danych EPREL*.
Na etykietach podaje się również informację o tym, czy opony przebadano w warunkach głębokiego śniegu (w postaci piktogramu przyczepności na śniegu) oraz czy przebadano ich wskaźnik przyczepności na lodzie (w postaci piktogramu przyczepności na lodzie).
Nowa europejska etykieta dla opon ma umożliwić konsumentom wybór ogumienia zmniejszającego zużycie paliwa, a także podawać informacje o sile hamowania pojazdu.
Ponadto pozwoli dobierać opony cichsze – podaje informację o poziomie hałasu podczas mijania.
*EPREL : European Product Registry for Energy Labeling (Europejski Rejestr Produktów z Etykietą Energetyczną)

Opór toczenia (RR): Klasa oszczędności paliwa
5 klas – od E (najmniejsza oszczędność) do A (największa oszczędność)

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni
5 klas – od E (najdłuższa droga hamowania) do A (najkrótsza droga hamowania)

Klasa zewnętrznego poziomu hałasu podczas toczenia się opony
Wyróżniona literami A, B i C zamiast symboli fal dźwiękowych

Piktogram przyczepności na śniegu i lodzie
Wskazuje, czy przebadano odpowiednio: przyczepność na śniegu i na lodzie
* Źródło: Parlament Europejski (https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200423STO77731/tyre-pollution-lowering-car-emissions-with-new-eu-tyre-labels)