INFORMACJE

Przepisy dotyczące oznakowania opon NEXEN TIRE dokłada wszelkich starań na rzecz rozwoju technologii, aby wytwarzać produkty spełniające oczekiwania klientów.
Europejskie przepisy dotyczące oznakowania opon
Rozporządzenie w sprawie oznakowania opon wprowadza wymagania dotyczące zamieszczania informacji na temat efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia opon. Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności ekonomicznej oraz w zakresie ochrony środowiska transportu drogowego poprzez promowanie paliwooszczędnych i bezpiecznych opon o niskim poziomie hałasu. Rozporządzenie to umożliwia użytkownikom końcowym dokonywanie bardziej świadomych wyborów przy zakupie opon poprzez uwzględnienie tych informacji wraz z innymi czynnikami, które są zwykle brane pod uwagę w procesie podejmowania decyzji o zakupie.
Klienci powinni być świadomi, że faktyczne oszczędności paliwa i bezpieczeństwo na drodze w dużym stopniu zależą od zachowania kierowców, a zwłaszcza od następujących czynników: ekologicznego prowadzenia pojazdu, które może znacznie przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa, ciśnienia w oponach, które powinno być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia lepszej przyczepności na mokrej powierzchni i lepszych właściwości pod względem efektywności paliwowej, a także ścisłego przestrzegania bezpiecznej odległości między pojazdami. Klienci powinni być świadomi, że te 3 kryteria, choć ważne, nie są jedynymi parametrami technicznymi.
Informacje dotyczące oznakowania opon
Klasa efektywności paliwowej
7 klas od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)
Efekt może się różnić w zależności od pojazdu i warunków jazdy, ale różnica między klasą G i A w przypadku kompletnego zestawu opon może zmniejszyć zużycie paliwa aż o 7,5%*, a nawet więcej w przypadku samochodów ciężarowych.
Klasa przyczepności na mokrej powierzchni
7 klas od G (najdłuższa droga hamowania) do A (najkrótsza droga hamowania)
Efekt może się różnić w zależności od pojazdu i warunków jazdy, ale w przypadku hamowania do całkowitego zatrzymania różnica między klasą G i A przy zastosowaniu czterech identycznych opon może przełożyć się na skrócenie drogi hamowania nawet o 30% (np. dla typowego samochodu osobowego jadącego z prędkością 80 km/h może to być do 18 m krótsza droga hamowania)*.
Klasa i wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia
Oprócz wartości hałasu w decybelach dB(A) piktogram pokazuje, czy wartość zewnętrznego hałasu toczenia opon jest wyższa od przyszłych europejskich obowiązkowych wartości granicznych (3 czarne paski = głośniejsza opona), zgodna z przyszłą wartością graniczną lub 3 dB poniżej (2 czarne paski = opona o średnim poziomie hałasu) lub jest o 3 dB niższa od przyszłej wartości granicznej (1 czarny pasek = opona o niskim poziomie hałasu).
Uwaga: Zewnętrzny hałas toczenia opony nie jest związany z hałasem we wnętrzu pojazdu.
* Źródło: Komisja Europejska, Ocena wpływu SEC (2008) 2860
* Podczas pomiaru zgodnie z metodami badań określonymi w Rozporządzeniu WE 1222/2009