NEXEN TIRE

O společnosti NEXEN TIRE Společnost, která pečuje, připravuje se a přemýšlí o hodnotách budoucnosti, to je NEXEN TIRE
Zásady řízeníNEXEN TIRE vytváří hodnotu zítřka
SYSTÉM ZÁRUKY KVALITY, KTEROU POSKYTUJE NEXEN TIRE
NEXEN je pokrokovou společností, která usiluje o pozitivní působení na zákazníka neustálých prostřednictvím inovací, což je způsob, jak zajistit výrobky nejlepší kvality.
Níže je uvedena politika kvality NEXEN TIRE Co., Ltd. Abychom takových cílů dosáhli, musí cíle kvality nastavit a také odrážet provozní plán. Zároveň musí zaměstnanci vyvinout veškeré úsilí, aby těchto cílů dosáhli. NEXEN TIRE zajistila systém kvality, který je vhodný pro IATF 16949. podle nařízení generálního ředitele se budou dodávat pouze výrobky, které zákazníky uspokojí, a zároveň se bude postupovat v souladu s požadavky životního prostředí, a to skrze neustálý výzkum a vývoj s důrazem na bezpečnost a spolehlivost výrobků. Veškeré organizace a členové představenstva, kteří jsou zainteresováni v takovém systému řízení kvality, musí postupovat podle následujícího.
  • 1. Aktivní přijetí požadavků zákazníků.
  • 2. Vylepšení konkurenceschopnosti tak, že se odstraní ztráty v procesech plánování a výroby.
  • 3. Zlepšení úrovně kvality pomocí aktivit neustálého zdokonalování.
Z důvodu efektivního provozu a neustálé údržby/zdokonalování systému kvality během výroby všech výrobků jmenuje generální ředitel náměstka řízení kvality, aby se zajistila praxe a udržení požadovaných norem týkajících se systému kvality. Ponese celkovou odpovědnost a bude mít pravomoc k vedení lidských a materiálních zdrojů, zatímco bude usilovat o konzistentní zdokonalení v otázkách kvality jako generální ředitel.
NEXEN TIRE Co., Ltd. generální ředitel Travis Kang
NEXEN TIRE PROCVIČOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
NEXEN TIRE vytvoří pokročilou obchodní image tím dodržováním: Sníží odpad naplánováním ekologicky šetrných výrobků s důrazem na význam managementu životního prostředí, a minimalizací kontaminace životního prostředí při výrobě. Ekologicky šetrná pověst společnosti se podpoří úsporami spotřebovávaných zdrojů.
Postupem podle právních předpisů realizuje nulovou nehodovost a nulové onemocnění na pracovištích na základě autonomní praxe, aktivním zapojením zaměstnanců a důsledným zvyšováním bezpečnosti práce. Výše uvedené je politikou životního prostředí a BOZP NEXEN TIRE EUROPE s.r.o. Abychom ji naplnili, musí cíle ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce odrážet provozní plán, a zároveň musí zaměstnanci vyvinout veškeré úsilí. NEXEN TIRE proto zajistila systém ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce odpovídající ISO 14001 ,ISO 45001 a KOSHA-MS, a vrcholový management se zavazuje k dodávkám pouze takových výrobků, které jsou bezpečné a spolehlivé. Celá organizace, členové představenstva a pracovníci organizace, kteří jsou zainteresováni v systému řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, musí postupovat podle následujícího:
  • 1. Vyhotovení systému řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, udržování a neustálé zlepšování takového systému.
  • 2. Postupování podle norem národního a mezinárodní práva, včetně dalších ustanoveních týkajících se životního prostředí a bezpečnosti práce.
  • 3. Zabezpečení image vyspělé společnosti neustálým zlepšováním rizik
  • 4. Zajištění transparentnosti zveřejňováním politiky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce a nezbytných informací od zainteresovaných stran.
Z důvodu efektivního provozu, udržování a neustálého zlepšování systému ochrany životního prostředí / bezpečnosti práce během výroby všech výrobků jmenuje generální ředitel NEXEN TIRE Co.Ltd. náměstka řízení ochrany životního prostředí / bezpečnosti práce, aby se zavedla a zajistila správná praxe a udržení požadovaných norem týkajících se systému ochrany životního prostředí / bezpečnosti práce. Ponese celkovou odpovědnost a bude mít pravomoc k vedení lidských a materiálních zdrojů, zatímco bude usilovat o konzistentní zdokonalení záležitostí ochrany životního prostředí / bezpečnosti práce jako generální ředitel.
NEXEN TIRE Co., Ltd. generální ředitel Travis Kang
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA DOVOZU A VÝVOZU
Právní předpisy se musí stále dodržovat a vylepšovat tak, aby se zajistila bezpečnost dovozu/vývozu a distribuce, a takové právní předpisy se rozšíří mezi zainteresované strany. Proto se taková opatření zavádí, aby byl zajištěn bezpečný způsob dovozu a vývozu NEXEN TIRE Co., Ltd.
Abychom takových cílů dosáhli, musí zaměstnanci vyvinout veškeré úsilí tak, aby se efektivně zavedl provozní plán a dosáhlo se cílů, které byly nastaveny kvůli cílům bezpečného dovozu a vývozu. Proto má společnost Systém řízení bezpečnosti dovozu/vývozu, který splňuje požadavky AEO korejského celního úřadu a v takovém rozsahu generální ředitel společnosti zaručuje bezpečnou dodávku výrobků, která uspokojí zákazníky a je v souladu s právními předpisy o dovozu/vývozu a proclení na základě stability, spolehlivosti výrobku a celkové technologii. Veškeré organizace a zaměstnanci, kterých se týká Systém řízení zabezpečení dovozu/vývozu, musí postupovat podle následujících položek.
  • 1. Vyhotovení systému řízení bezpečnosti dovozu/vývozu a neustálé zdokonalování.
  • 2. Dodržování právních předpisů týkajících se místního a mezinárodního systému řízení bezpečnosti dovozu/vývozu a dalších požadavků.
  • 3. Zajištění transparentnosti pomocí odhalení opatření týkajících se bezpečnosti dovozu/vývozu a dalších nezbytných informací.
Předpokládá se, že generální ředitel má všeobecnou odpovědnost a pravomoc k řízení lidských a fyzických zdrojů pro hladký průběh, neustálé udržování, zdokonalování systému řízení bezpečnosti dovozu/vývozu, cílení na výrobní aktivity veškerých výrobků, zatímco se zajistí pečlivý výběr generálního ředitele pro AEO mezi manažery organizací, a také zaručení praxe a udržení požadavků týkajících se systému řízení bezpečnosti dovozu/vývozu. Jako generální ředitel NEXEN TIRE slibuji, že se budu neustále velmi snažit o zajištění záležitostí týkajících se bezpečnosti dovozu/vývozu.
NEXEN TIRE Co., Ltd. generální ředitel Travis Kang
CERTIFIKÁT KVALITY
Snaha NEXEN TIRE o zdůraznění priorit pro zákazníky je klíčová při realizaci kvalitního obchodování.
CERTFICA INMETRO
CERTIFICATE IN URUGUAY
CERTIFICATE IN CHINA (CCC)
IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001
KS CERTIFICATE
BUSINESS OF EXCELLENT
SNI IN INDONESIA
KOSHA MS