Informace

Nařízení o označování pneumatik Společnost NEXEN TIRE vyvíjí maximální úsilí ve vývoji technologií k výrobě produktů, které uspokojí zákazníky.
Nové nařízení EU o štítkování pneumatik (2020/740)
Nové nařízení o štítkování pneumatik, platné od května 2021, má spotřebitelům poskytnout více informací než kdykoli předtím.
Za tímto účelem byly upraveny kategorie valivý odpor a přilnavost za mokra. Navíc kategorie vnější hlučnosti byla změněna ze symbolů zvukových vln na znaky A / B / C.
QR kód v pravém horním rohu také umožňuje stažení informací o jednotlivých pneumatikách z databáze EPREL*.
Objevuje se také indikace, zda je pneumatika vhodná do zimního období, a to díky piktogramům štítu se sněhovou vločkou a zledovatělého horského štítu, které určují přilnavost na sněhu a na ledu.
Nový štítek pneumatik EU má umožnit spotřebitelům vybrat si pneumatiky s nižší spotřebou paliva a současně získat informace o brzdném výkonu.
Kromě toho pomáhá snižovat expozici hluku ve vozidlech prostřednictvím informací o emitovaném hluku do okolí.
* EPREL: Evropský registr produktů pro energetické označování

Valivý odpor: Třída palivové účinnosti
5 tříd od E (nejméně efektivní) do A (nejúčinnější)

Třída přilnavosti za mokra
5 tříd od E (nejdelší brzdná dráha) po A (nejkratší brzdná dráha)

Třída vnějšího hluku při odvalování pneumatik
Zařazeno do kategorií podle znaků A, B a C v symbolu zvukových vln

Piktogramy přilnavost na sněhu a přilnavost na ledu
Přilnavost na sněhu, test přilnavosti na ledu dokončen nebo ne
* Zdroj: Evropský parlament (https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200423STO77731/tyre-pollution-lowering-car-emissions-with-new-eu-tyre-labels)