Informace

Nařízení o označování pneumatik Společnost NEXEN TIRE se snaží o maximální pokrok v technologii výroby produktů, aby dosáhla spokojenosti svých zákazníků.
Evropské nařízení o označování pneumatik
Nařízení o označování pneumatik zavádí požadavky na označování s ohledem na uvedené informace týkající se palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a vnější hluk odvalování pneumatik. Klade si za cíl zvýšit bezpečnost, vytvořit podmínky pro environmentálně a ekonomicky účinnější přepravu na silnicích prostřednictvím podpory bezpečných a efektivních pneumatik se sníženými hladinami hluku. Takové nařízení umožňuje konečným uživatelům, aby byli při nákupu pneumatik správně informováni, kromě dalších faktorů, které je třeba zvážit při rozhodování o nákupu.
Zákazníci by si měli být vědomi toho, že skutečná úspora paliva a bezpečnost na silnicích závisí především na chování řidičů, a to následovně: Řízení v režimu eco značně snižuje spotřebu paliva, tlak v pneumatikách musí být správný a musí se pravidelně kontrolovat kvůli optimální palivové účinnosti a výkonu přilnavosti za mokra. Vždy se musí brát ohled na brzdnou dráhu. Zákazníci si musí uvědomit, že tato 3 kritéria, ač důležitá, nejsou jedinými parametry výkonu.
Informace o označení
Třída palivové účinnosti
7 tříd od G (nejméně účinná) po A (nejúčinější)
Mezi vozidly a jízdními podmínkami se může účinek lišit, ale rozdíl mezi třídou G a A u kompletního setu pneumatik může snížit spotřebu paliva až o 7,5 % a v případě nákladních vozidel i více.
Třída přilnavosti za mokra
Mezi vozidly a jízdními podmínkami se může účinek lišit, ale v případě úplného brzdění může rozdíl mezi třídou G a A u 4 totožných pneumatik znamenat až o 30 % kratší brzdnou dráhu (např. u typického osobního vozidla o rychlosti 80 km/h může jít až o 18 m kratší brzdnou dráhu)*.
Třída vnějšího hluku odvalování
Kromě hodnoty hluku v decibelech dB(A) je zobrazen i piktogram, který ukazuje, zda je vnější hluk odvalování pneumatiky nad budoucí evropskou povinnou limitní hodnotou (3 černé čárky = hlučnější pneumatika), mezi budoucí limitní hodnotou a o 3 dB méně (2 černé čárky = průměrná pneumatika) nebo nedosahující na hodnotu o 3 dB nižší budoucí limitní hodnoty (1 černá čárka = málo hlučná pneumatika).
NB: Vnější hluk odvalování pneumatik úplně nesouvisí s hlukem uvnitř vozidla.
* Zdroj: Hodnocení dopadů Evropské komise SEC (2008) 2860
* Za podmínky, že je měření prováděno v souladu s testovacími metodami uvedenými v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009.