NEXEN TIRE

O společnosti NEXEN TIRE Společnost, která pečuje, připravuje se a přemýšlí o hodnotách budoucnosti, to je NEXEN TIRE
Zásady řízeníNEXEN TIRE vytváří hodnotu zítřka
2021 Zásady řízení
Jeden tým,
nový přístup, silný NEXEN!

Orientace na zákazníka!
Maximalizujte prodej prostřednictvím
individuálních tržních strategií
 • Globální RE Propagujte lokálně přizpůsobené strategie prodeje a diverzifikace kanálů
 • Domácí RE Rozšiřte „Next Level“ na celostátní úroveň a stabilizujte provoz
 • Globální RE Hledejte nový vstup a možnost expanze prodejů s přizpůsobenou strategií pro každého OE zákazníka
 • Marketing Zvyšujte povědomí o značce prostřednictvím cíleného marketingu
 • Posilujte globální SCM vyváženým a současně globálním SCP
Nová technologie!
Posilujte výzkum a vývoj prostřednictvím digitální transformace
 • Zajistěte futuristické technologie zohledňující životní prostředí
  (Smart Tire, EV HLC atd.)
 • Vylepšete možnosti včasné odezvy pro Premium Oes (pokročilé systémy Virtual / AI)
 • Posilujte aktivity pro zvyšování hodnoty značky (vylepšení testů v časopisech, závodní pneumatiky atd.)
 • Posilujte konkurenceschopnost nákladů prostřednictvím inovací v procesu výzkumu a vývoje
Přísnější kontrola kvality!
Posilte výrobní systém zaměřený na kvalitu
 • Upřednostňujte stabilitu výroby EP a přední světovou kvalitu produktů
 • Standardizujte kritéria kvality napříč výrobními závody
 • Maximalizujte konkurenceschopnost nákladů prostřednictvím inovace výrobního procesu
 • Zvyšujte flexibilitu výroby každé továrny (zmírňujte nevyváženost nabídky / poptávky)
Důraz na provedení!
Maximalizujte efektivitu správy a prosazujte jednotu v celé společnosti
 • Zlepšete prevenci rizik a systém podnikové reakce
 • Optimalizujte efektivitu nákladů a vytvořte udržitelný systém řízení
 • Spojte společnost v komunikaci a jednotě
 • Změňte způsob, jakým pracujeme, přístup a firemní kulturu