NEXEN TIRE

O společnosti NEXEN TIRE Společnost, která pečuje, připravuje se a přemýšlí o hodnotách budoucnosti, to je NEXEN TIRE
Politika řízeníNEXEN TIRE vytváří hodnoty pro budoucnost.
SYSTÉM ZÁRUKY KVALITY, KTEROU POSKYTUJE NEXEN TIRE
NEXEN je pokrokovou společností, která usiluje o pozitivní působení na zákazníka neustálých prostřednictvím inovací, což je způsob, jak zajistit výrobky nejlepší kvality.
Níže je uvedena politika kvality NEXEN TIRE Co., Ltd. Abychom takových cílů dosáhli, musí cíle kvality nastavit a také odrážet provozní plán. Zároveň musí zaměstnanci vyvinout veškeré úsilí, aby těchto cílů dosáhli. NEXEN TIRE zajistila systém kvality, který je vhodný pro ISO/TS16949. podle nařízení generálního ředitele se budou dodávat pouze výrobky, které zákazníky uspokojí, a zároveň se bude postupovat v souladu s požadavky životního prostředí, a to skrze neustálý výzkum a vývoj s důrazem na bezpečnost a spolehlivost výrobků. Veškeré organizace a členové představenstva, kteří jsou zainteresováni v takovém systému řízení kvality, musí postupovat podle následujícího.
  • 1. Aktivní přijetí požadavků zákazníků.
  • 2. Vylepšení konkurenceschopnosti tak, že se odstraní ztráty v procesech plánování a výroby.
  • 3. Zlepšení úrovně kvality pomocí aktivit neustálého zdokonalování.
Z důvodu efektivního provozu a neustálé údržby/zdokonalování systému kvality během výroby všech výrobků jmenuje generální ředitel náměstka řízení kvality, aby se zajistila praxe a udržení požadovaných norem týkajících se systému kvality. Ponese celkovou odpovědnost a bude mít pravomoc k vedení lidských a materiálních zdrojů, zatímco bude usilovat o konzistentní zdokonalení v otázkách kvality jako generální ředitel.
NEXEN TIRE Co., Ltd. generální ředitel Travis Kang
NEXEN TIRE DBÁ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NEXEN TIRE slibuje, že vytvoří pokročilou obchodní image tím, že bude dodržovat následující: Sníží se odpad tím, že se naplánují ekologicky šetrné výrobky s důrazem na význam managementu životního prostředí, a minimalizuje se kontaminace životního prostředí při výrobě. Ekologicky šetrná pověst společnosti se podpoří tím, že se budou šetřit zdroje.
Postup podle právních předpisů požadovaný pro realizaci nulové nehodovosti a nulového onemocnění na pracovišti na základě autonomní praxe a aktivním zapojením zaměstnanců. Důsledné vylepšení bezpečnosti práce. Níže je uvedena politika životního prostředí NEXEN TIRE Co.,Ltd. Abychom takových cílů dosáhli, musí cíle ochrany životního prostředí nastavit a také odrážet provozní plán. Zároveň musí zaměstnanci vyvinout veškeré úsilí, aby těchto cílů dosáhli. NEXEN TIRE zajistila systém ochrany životního prostředí, který je vhodný pro ISO 14001 A OHSAS 18001, proto generální ředitel prohlásil, že se budou dodávat pouze výrobky, které jsou bezpečné a spolehlivé. Veškeré organizace a členové představenstva, kteří jsou zainteresováni v takovém systému řízení ochrany životního prostředí, musí postupovat podle následujícího.
  • 1. Vyhotovení systému řízení ochrany životního prostředí, udržení a neustálé zdokonalování takového systému.
  • 2. Postupování podle národního a mezinárodní práva, včetně dalších ustanoveních týkajících se životního prostředí.
  • 3. Zajištění vyspělého podniku pomocí neustálého zdokonalování bezpečnosti práce.
Z důvodu efektivního provozu a neustálé údržby/zdokonalování systému ochrany životního prostředí / bezpečnosti práce během výroby všech výrobků jmenuje generální ředitel náměstka řízení ochrany životního prostředí / bezpečnosti práce, aby se zajistila praxe a udržení požadovaných norem týkajících se systému ochrany životního prostředí / bezpečnosti práce. Ponese celkovou odpovědnost a bude mít pravomoc k vedení lidských a materiálních zdrojů, zatímco bude usilovat o konzistentní zdokonalení záležitostí ochrany životního prostředí / bezpečnosti práce jako generální ředitel.
NEXEN TIRE Co., Ltd. generální ředitel Travis Kang
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA DOVOZU A VÝVOZU
Právní předpisy se musí stále dodržovat a vylepšovat tak, aby se zajistila bezpečnost dovozu/vývozu a distribuce, a takové právní předpisy se rozšíří mezi zainteresované strany. Proto se taková opatření zavádí, aby byl zajištěn bezpečný způsob dovozu a vývozu NEXEN TIRE Co., Ltd.
Abychom takových cílů dosáhli, musí zaměstnanci vyvinout veškeré úsilí tak, aby se efektivně zavedl provozní plán a dosáhlo se cílů, které byly nastaveny kvůli cílům bezpečného dovozu a vývozu. Proto má společnost Systém řízení bezpečnosti dovozu/vývozu, který splňuje požadavky AEO korejského celního úřadu a v takovém rozsahu generální ředitel společnosti zaručuje bezpečnou dodávku výrobků, která uspokojí zákazníky a je v souladu s právními předpisy o dovozu/vývozu a proclení na základě stability, spolehlivosti výrobku a celkové technologii. Veškeré organizace a zaměstnanci, kterých se týká Systém řízení zabezpečení dovozu/vývozu, musí postupovat podle následujících položek.
  • 1. Vyhotovení systému řízení bezpečnosti dovozu/vývozu a neustálé zdokonalování.
  • 2. Dodržování právních předpisů týkajících se místního a mezinárodního systému řízení bezpečnosti dovozu/vývozu a dalších požadavků.
  • 3. Zajištění transparentnosti pomocí odhalení opatření týkajících se bezpečnosti dovozu/vývozu a dalších nezbytných informací.
Předpokládá se, že generální ředitel má všeobecnou odpovědnost a pravomoc k řízení lidských a fyzických zdrojů pro hladký průběh, neustálé udržování, zdokonalování systému řízení bezpečnosti dovozu/vývozu, cílení na výrobní aktivity veškerých výrobků, zatímco se zajistí pečlivý výběr generálního ředitele pro AEO mezi manažery organizací, a také zaručení praxe a udržení požadavků týkajících se systému řízení bezpečnosti dovozu/vývozu. Jako generální ředitel NEXEN TIRE slibuji, že se budu neustále velmi snažit o zajištění záležitostí týkajících se bezpečnosti dovozu/vývozu.
NEXEN TIRE Co., Ltd. generální ředitel Travis Kang
CERTIFIKÁT KVALITY
Snaha NEXEN TIRE o zdůraznění priorit pro zákazníky je klíčová při realizaci kvalitního obchodování.
CERTFICA INMETRO
CERTIFICATE IN URUGUAY
CERTIFICATE IN CHINA (CCC)
IATF 16949
ISO 14001
OHSAS 18001
KS CERTIFICATE
BUSINESS OF EXCELLENT
SNI IN INDONESIA