Komunikace

Ke stažení Stáhněte si a seznamte se s firemní identitou NEXEN TIRE, firemní font a katalog, který představí veškeré výrobky NEXEN TIRE.
Firemní identita Firemní font Produktové informace
Firemní identita Firemní identita společnosti (CI) NEXEN TIRE odráží filozofii ušlechtilosti v životě.
FIALOVÁ BARVA SPOLEČNOSTI NEXEN PŘEDSTAVUJE UŠLECHTILOST.
Symbol společnosti NEXEN prezentuje obchodní image, která je upřímná k zásadám a aktivně zavádí změny prostřednictvím rovnováhy dalšího rozvoje. Propojený grafický design odráží jednotu mezi společností a zákazníky nebo zaměstnanci, zatímco celkový obrys kol představuje skutečnou obchodní činnost.
Filozofie výrobků NEXEN si váží ušlechtilosti života a představuje prestiž, která je vyjádřena dokonalostí výrobků. Fialová barva společnosti NEXEN nejen že podporuje vnitřní nadšení, ale také nejvíce představuje obchodní strategii.
Signatura
Signatura je systém obchodních označení, který přímo vyjadřuje image společnosti NEXEN prostřednictvím stanovené kombinace symbolů a loga.
Protože lze používat signaturu na různých médiích, jako jsou například dokumenty a propagační materiály, byly podle každé funkce připraveny v angličtině, čtení zleva/zprava, velkých/malých písmen a počátečních písmen. Proto pro používání signatury nevznikly v době jejího vzniku žádné normy týkající se malých/velkých písmen a kombinací zleva/zprava.
Proporce, mezeru a velikost signatury nelze libovolně měnit, a pokud je reprodukována, musí se okopírovat nebo vytisknout z počítače podle kapitoly “Dokument reprodukce”.
Pravidla barev