NEXEN TIRE

Nadační fond Nexen Tire EuropeOd roku 2020 podporuje společnost Nexen Tire Europe projekty přispívající k ochraně a zlepšení životního prostředí na Žatecku a jeho okolí a zároveň podporuje nově od května 2023 i projekty zaměřující se na zlepšení sociálního, zdravotního či kulturního statusu dětí a sociálně, zdravotně a jinak znevýhodněných či postižených osob v oblasti Žatecka.
Základní informace Které aktivity může fond podpořit? Podmínky pro poskytování příspěvku Aktuální výzva Kontakt

Základní podmínky a výše příspěvku

- podmínky pro poskytnutí příspěvku stanoveny formou výzev ;
- pro každou výzvu stanoví správní rada max. výši příspěvku na jeden projekt, přičemž žadatel musí zajistit min. 20% prostředků z vlastních zdrojů;
- uzávěrka pro předkládání je stanovena aktuálně uveřejněnou výzvou;
- pro rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je potřeba souhlasu správní rady.

Jak podat návrh na příspěvek

- na základě písemné žádosti žadatele;
- na základě návrhu členů správní rady;

Postup v případě schválení projektu

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku bude písemně sděleno žadateli/navrhovateli spolu s informacemi o:

- celkové maximální výši příspěvku, který může být příjemci poskytnut;
- účelu, ke kterému je nadační příspěvek poskytován;
- základních podmínkách poskytnutí příspěvku.

Nadační příspěvek může být poskytnut

- formou finančních prostředků;
- formou poskytnutí věcí či služeb;
- formou zajištění dodávek věcí či služeb;
- jakoukoli jinou formou, kterou správní rada v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou.