NEXEN TIRE

Nadační fond Nexen Tire EuropeOd roku 2020 podporuje společnost Nexen Tire Europe projekty přispívající k ochraně a zlepšení životního prostředí na Žatecku a jeho okolí a zároveň podporuje nově od května 2023 i projekty zaměřující se na zlepšení sociálního, zdravotního či kulturního statusu dětí a sociálně, zdravotně a jinak znevýhodněných či postižených osob v oblasti Žatecka.
Základní informace Které aktivity může fond podpořit? Podmínky pro poskytování příspěvku Aktuální výzva Kontakt

Které aktivity může nadační fond podpořit

1. podpora dětí s trvalým bydlištěm v oblasti Žatecka, osob postižených či jiným způsobem znevýhodněných s trvalým bydlištěm v oblasti Žatecka a podpora entit prokazatelně působících v oblasti Žatecka za účelem poskytování služeb a podpory těmto osobám a dětem.
2. individuální projekty a aktivity v oblasti ochrany a zlepšení kvality všech složek životního prostředí v oblasti Žatecka a jeho okolí*;
3. rozvoj environmentální výchovy, zejména dětí a mládeže, v oblasti Žatecka prováděných entitami působícími v oblasti Žatecka a jeho okolí*;
4. podpora přírody Žatecka a jeho okolí* spočívající v podpoře péče o:

a) volně žijící živočichy,
b) planě rostoucí rostliny a jejich společenstva,
c) dřeviny rostoucí mimo les,
d) přírodní stanoviště, biotopy,
e) ekologické systémy a krajinné celky,
f) vzhled a přístupnost krajiny,
g) významné krajinné prvky.

Kdo může získat příspěvek

- fyzická nebo právnická osoba se sídlem na území ČR nebo obce;
- příjemcem nadačních příspěvků může být Město Žatec i jím zřizované organizace;
- příspěvek nemůže být poskytnut osobě, která je členem nebo revizorem Nadačního fondu nebo osobě blízké.

* oblast Žatecka a jeho okolí je stanovená okruhem do 40 km od centra města Žatec na území ČR
(grafické vyobrazení je orientační)
Zdroj: Mapy.cz

Na co je příspěvek určen

- obecně prospěšný záměr, který je v souladu s účelem Fondu
- projekty, které jsou financovány i z jiných zdrojů (formou spolufinancování), s výjimkou projektů, které jsou zároveň financovány z prostředků EU.