NEXEN TIRE

Finansal Sonuçlar NEXEN TIRE daima geleceği hedefliyor
Official Information Financial Information Stock Information IR Report
Mali BilgilerEtkili yatırımlarınız için doğru bilgi sağlanmaktadır.
Mali tablo
BİLANÇO (BİRİM: 1 mil. won)
YIL 2018 2017 2016
Dönen Varlıklar 983,544 913,495 847,737
Duran Varlıklar 2,258,741 1,880,515 1,770,176
Aktifler Toplamı 3,242,285 2,794,010 2,617,913
Kısa Vadeli Borçlar 634,950 648,196 559,981
Uzun Vadeli Borçlar 1,179,150 806,881 855,182
Pasifler Toplamı 1,814,101 1,455,076 1,415,163
Sermaye 54,084 54,084 53,458
Sermaye Fazlası 42,164 42,166 25,961
Diğer Birikmiş Kapsamlı Kâr ve Zarar 1,291,367 1,203,429 1,068,483
Sermaye Düzeltmesi 14,898 13,567 22,929
Kâr Fazlası 22,253 22,253 22,331
Kontrol Gücü Olmayan Hisse 3,420 3,435 9,588
Toplam Sermaye 1,428,185 1,338,934 1,202,750
GELİR TABLOSU (BİRİM: 1 mil. won)
YIL 2018 2017 2016
Satış Tutarı 1,983,976 1,964,793 1,894,703
Satışların Maliyeti 1,422,203 1,327,569 1,207,929
Satış ve Genel Yönetim Giderleri 379,332 451,802 438,754
Faaliyet Kârı 182,441 185,421 248,020
İşletme Dışı Gelir-3,691 2,500 -1,846
İşletme Dışı Maliyetler-30,150 -21,182 -29,645
Özkaynak Yöntemiyle Kâr
İşletme Gelirleri 148,600 166,739 216,529
Gelir Vergisi Giderleri 45,056 41,337 40,568
Dönem Net Kârı 103,543 125,402 175,961