Gizlilik politikası

Madde 1. GENEL HÜKÜMLER
 1. 1-1. NEXEN TIRE Co., Ltd. (“Şirket” ve web sitesinin adresi olan www.nexentire.com adlarıyla anılacaktır) müşterilerinin bilgilerinin korunmasını en önemli görevi olarak görmekte olup, Bilgi ve Ekonomi Bakanlığı’nca (eski Bilgi ve Haberleşme Bakanlığı) yürürlüğe konan Bilgi ve Haberleşme Ağlarından Yararlanmanın ve Bilgilerin Korunmasının Desteklenmesi Hakkında Kanun vb. ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yönerge kapsamında kişisel bilgilerin korunmasına dair yönetmeliklere uymaktadır. Bu Politika Şirketin müşterilerinin bilgilerini, müşteriler tarafından sağlanan bu bilgilerin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili olarak korumak için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yönerge’ye uygun olarak Şirketin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri belirlemektedir.
 2. 1-2. Şirket, Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesini, müşterilerin herhangi bir zamanda kolaylıkla erişebileceği web sitesinde (www.nexentire.com) açıklamaktadır. Bu bakımdan, Şirket müşterilerinden, Şirkete üyelik kaydı yaptırdıklarında Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesine rıza vermelerini rica etmektedir.
 3. 1-3. Şirket, Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve tadil edilmesi için gerekli prosedürlere uymaktadır. Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesinin tadil edilmesi durumunda Şirket bu tadili müşterilerine, kolayca erişebilmeleri için açıklamaktadır.
Madde 2. Kişisel Bilgilerin Kullanım Kapsamı
 1. 2-1. “Kişisel Bilgiler” gerçek bir bireyle ilgili bilgileri ifade etmektedir ve bu bilgiler bir adı, ulusal kimlik numarası veya kod, harf, insan sesi, ses, görüntü veya (kendi başına belli bir kişiyi tanımlamaya yetmeyen, fakat başka bilgilerle bir araya getirilmesi durumunda ilgili kişinin tanınmasını sağlayan bilgiler de dahil olmak üzere) başka biçimde benzerleri olan belli bir kişiyi tanımlamaktadır.
 2. 2-2. Şirket sadece, adil ve meşru yöntemlere uygun olarak Şirket tarafından hizmetlerin sağlanması için gerekli asgari bilgiler olan, Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesi’nin 2-3. Maddelerinde belirtilen Kişisel Bilgileri toplamaktadır. Ayrıca, her ne kadar aşağıdaki listede belirtilen bilgilerini sağlamayı reddeden bazı müşteriler bulunabilse de, Şirket bu müşterilerin temel hizmetlerden yararlanmalarını önlememektedir.
 3. 2-3. Üyelik başvurusunda bulunulması sırasında toplanan kişisel bilgilerin listesi:
  • -Gerekli bilgiler: İstenen Kullanıcı Adı ve parola, isim, cinsiyet, doğum tarihi, uyruk, ülke, e-posta adresi ve e-posta mesajı alma konusunda rıza ve
  • - İsteğe bağlı bilgiler: Telefon numarası, posta kodu, eyalet, şehir/kasaba, adres, otomobil marka ve modeli, en son lastik değiştirme tarihi, halihazırda kullanılan lastikler ve lastiğin markası
 4. 2-4. Şirket, toplanabilecek Kişisel Bilgilerin yürürlükteki kanunlar kapsamında açıkça belirtildiği veya bu Kişisel Bilgilerin hizmetlerin sağlanmasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumlarda müşterinin rızasının alınmaması durumunda müşterinin temel insan haklarının önemli bir ihlalini teşkil edebilecek belli Kişisel Bilgileri (ırk ve etnik köken, felsefe ve ideoloji, doğum yeri ve sürekli ikametgah, siyasi tercih ve sabıka kaydı, tıbbi geçmiş, sağlık ve cinsel yaşam vb.) toplamayacaktır.
Madde 3. Kişisel Bilgilerin Toplanması Rızası

3-1. Şirket, sistemi, bir müşterinin üyelik için başvurması durumunda Gizlilik ve Kullanım Şartlarıyla ilgili olarak “Kabul Et” veya “Reddet” ikonlarına basılmasının yeterli olduğu ve “Kabul Et” ikonuna basılması durumunda müşterimizin Kişisel Bilgilerin toplanmasını kabul etmiş sayılacağı bir şekilde sunmaktadır.

Madde 4. Kişisel Bilgilerin Toplanma ve Kullanılma Amaçları
 1. 4-1. Şirket, müşterilerine ait Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplamaktadır:
  • - İsim, E-posta adresi: Kullanıcının hizmetleri kullanabilmesi için yetişkin olup olmadığının tespiti ve kullanıcının çevrimdışı bir üye olup olmadığının teyidi.
  • - İsim, Telefon No., E-posta: yeni hizmetler veya ürünler ya da etkinlikler, bilgilendirmeler, kullanıcının yorumunun ve uyumunun talep edilmesi vb. hakkında bilgi gönderilmesi
  • - Daha sorunsuz bir haberleşme kanalının elde edilmesi vb.
  • - Adres: Demografik analiz için (Hizmetlerden yararlanan müşterilerin yaş, cinsiyet ve konumlarının istatistiksel analizi)
  • - Seçili diğer bilgiler: Tek tek üyelere hizmet sunulması ve özel hizmetlerin sağlanması (lastik danışmanlığı, okur kulübü vb.)
 2. 4-2. Müşterilerinin Kişisel Bilgiler ve Kullanım Şartlarıyla ilgili bilgiler için yüksek kalitede hizmetlere erişmesine izin vermesi nedeniyle Şirket, müşterilerin, Şirketin iştigal ettiği veya edebileceği iletişim satışlarında veya e-ticaret işlemlerinde ve ayrıca web sitesinde (www.nexentire.com) ve diğer web sitelerinde Şirket tarafından yönetilen (üyelerin Kullanıcı Adını ve parolasını gerektiren) birleştirilmiş bir hesap vasıtasıyla çevrimdışı müşteri bilgilerinde kullanılacak olan kişisel bilgilerini kullanmakta ve yönetmektedir.
Madde 5. Kişisel Bilgilerin Çerezler Yoluyla Toplanması

5-1. Şirket tüm Kişisel Bilgileri saklamakta olup muhtelif zamanlarda Kişisel Bilgileri tespit etmek için Çerez sistemini kullanmaktadır. Çerez, ilgili bir web sitesinden (Netscape, Explorer vb. gibi) ağ tarayıcılarına iletilecek olan küçük hacimlerde bilgilerdir. Bir müşterinin bir web sitesine girmesi durumunda bilgisayar Çerezin bahsi geçen müşterinin ağ tarayıcısında mevcut bulunan mesajını okur ve sonra bahsi geçen müşterinin ek bilgilerini müşterinin bilgisayarından tespit ederek gerekli hizmeti müşteriye, web sitesine girilirken bu müşterinin adının vb. girilmesi gerekmeden sağlar. Çerezler, şahsen müşteriyi değil, sadece müşterinin bilgisayarını tanır. Ayrıca, müşteri Çerez sistemini kullanıp kullanmama arasında tercih yapma hakkına da sahiptir. Müşteri (i) tüm Çerezlerin kullanılmasına izin verebilir, (ii) bir Çerez her veri kaydettiğinde kendisinden teyit alınmasını isteyebilir veya (iii) internet ağ tarayıcısı seçeneğindeki ayarları yaparak ([Tools]→ [Internet Options]→ [Security]→ [Users]) Çerezlere herhangi bir verinin kaydedilmesini reddedebilir.

Madde 6. Kişisel Bilgilerin Kapsam Dışı Kullanımı ve Üçüncü Taraflara Sağlanması
 1. 6-1. Şirket, müşterilerine ait Kişisel Bilgileri 4. Maddede ve Kullanım Şartlarında özellikle belirlendiği ölçüde kullanır ve bu Kişisel Bilgileri herhangi bir kişiye, şirkete veya devlet dairesine sağlamaz.
 2. 6-2. Şirket, işlerin daha rahat yürümesini sağlamak amacıyla müşterilerine ait Kişisel Bilgilere ilişkin yönetim hizmetlerini üçüncü bir tarafa devredebilir. Bu durumda Şirket, Kişisel Bilgilerin emanet edildiği şirketin adını, bu şirketin emanet aldığı Kişisel Bilgilerin kapsamını, emanet alan şirketin amacını, emanet alan şirketin prosedürünü, emanet alan şirketin şartlarını müşterilere e-posta, telefon, yazı veya web kanalıyla önceden bildirir. Yukarıdaki hususlar hakkında daha ayrıntılı bilgi Kişisel Bilginin Korunması Yönergesinin 12. Maddesinde bulunabilir.
 3. 6-3 Hak ve yükümlülüklerini iş devri veya birleşme nedeniyle temlik etmesi durumunda Şirket müşterilere bu temlikin nedenini, devralan hakkında bilgileri ve temlikin prosedürünü, bu bilgileri web sitesinin ana sayfasında en az otuz gün boyunca yayımlamak ve aynı zamanda da bu bilgileri bir defadan fazla olmak üzere yazıyla, e-postayla veya başka yollarla bilhassa bildirmek suretiyle önceden bildirecektir. Şirket müşterilere Kişisel Bilgilerle ilgili belli hususları kabul etme veya bunlardan çekilme hakkını verecektir. Bununla birlikte, yazıyla veya e-postayla yapılan ihbarla ilgili olarak Şirketin müşterinin iletişim bilgilerini Şirketin bir kusuru olmadan tespit edememesi veya Şirketin bu bilgileri müşterilere doğal afetler nedeniyle bildirememesi şeklinde bir mazeretinin bulunması halinde Şirket bu bilgileri en az bir defa iki veya daha fazla yüksek tirajlı gazetede veya dergide kamuya açık olarak yayımlayabilir.
 4. 6-4. 6-1 ila 6-3. Maddelere bakılmaksızın aşağıdaki olaylardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde bu tür bir durum bu Maddelere bir istisna kabul edilecektir:
  • - kullanıcının Kişisel Bilgileri açıklamayı önceden kabul etmesi;
  • - Kişisel Bilgilere hizmetlerin sağlanması için ‘kilometre sayısı’ puanlarının hesaplanması amacıyla ihtiyaç duyulması;
  • - Kişisel Bilgilerin istatistiksel araştırma, akademik araştırma veya pazar araştırması için gerekli olması ve bu Kişisel Bilgilerin belli bir bireyin kimliğini açıklamayacak şekilde değiştirilmesi;
  • - Kişisel Bilgilerin (bir araştırma kuruluşu, anket / araştırma şirketi, ortak vb.) üçüncü bir tarafa sağlanacak olması ve
  • - Kişisel Bilgilerin Gerçek İsimli Mali İşlemler ve Gizliliğin Temini Hakkında Kanun, Kredi Kartı Bilgilerinin Korunması Kanunu, Telekomünikasyon Çerçeve Kanunu, Yerel Vergi Kanunu, Tüketici Çerçeve Kanunu, Kore Bankası Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kapsamında talep edilmesi.
 5. 6-5. Müşterilerine daha iyi hizmetler sağlamak amacıyla Şirket Kişisel Bilgileri ortağına sağlayabilir veya ortağıyla paylaşabilir. Bununla birlikte böyle bir durumda ilgili müşteriye, ortağın ismi, ortağa sağlanacak veya ortakla paylaşılacak Kişisel Bilgilerin listesi, Kişisel Bilgilerinin ortağa sağlanmasının veya ortakla paylaşılmasının nedeni hakkında bilgi verildikten sonra Kişisel Bilgilerin sağlanmasını veya paylaşılmasını kabulü e-posta yoluyla önceden şahsen talep edilir. Böylece, müşterimizin bunu kabul etmeyi reddetmesi halinde Şirket ortağına herhangi bir Kişisel Bilgi sağlamayacak veya bunları ortağıyla paylaşmayacaktır.
Madde 7. Kişisel Bilgilerin Erişilebilirliği ve Değiştirilmesi
 1. 7-1. Şirket müşterilerinin ilgili Kişisel Bilgilerine erişmelerine veya bunları çevrimiçi olarak herhangi bir zamanda, şahsen ofis ziyaretiyle, yazılı olarak, telefonla, e-postayla veya başka yollarla değiştirmelerine izin verecektir. Müşterinin ilgili Kişisel Bilgilerine erişmeyi veya bunları değiştirmeyi istemesi halinde Şirket bu talebi derhal gerçekleştirecektir ve bu talebi müşterinin kimliğini herhangi bir şekilde doğrulamadan işleme alacaktır. Bununla birlikte, bu şekildeki bir erişimi veya değişikliği reddetmek için bir nedenin mevcut bulunması halinde Şirket müşterilere bu nedeni derhal bildirecektir.
 2. 7-2. Müşterinin Şirketten Kişisel Bilgilerindeki herhangi bir hatanın düzeltilmesini talep etmesi halinde Şirket bu Kişisel Bilgileri hata tamamen düzeltilene kadar sağlamayacak veya kullanmayacaktır.
Madde 8. Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanımı ve Rızanın Geri Alınması
 1. 8-1. Müşteri herhangi bir zamanda rıza gösterdiği (Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanımı ve sağlanması da dahil olmak üzere) hususlardaki rızasını geri çekebilecektir.
 2. Rızanızı (veya üyeliğinizi) geri çekmek istemeniz halinde 1577-2781 numaralı telefondan müşteri hizmetleriyle temas kurabilir veya Kişisel Bilgilerden sorumlu kişiye veya ağ yöneticisine bir e-posta gönderebilirsiniz; bu kişiler kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra derhal Kişisel Bilgilerinizi imha etmek için gerekli işlemleri yapacak ve sizi bunlarla ilgili olarak bilgilendireceklerdir.
 3. Ayrıca, üyelikten çekilmek istemeniz halinde web sitesine girerek “Bilgi Değişikliği” kısmında “Üyelikten Çekilme”ye tıklayabilir, web sitesi tarafından sorulan sorulara yanıtlarınızı girebilir ve “Üyelikte Çekilmemi Sağla”ya tıklayabilirsiniz; bunun üzerine, girdiğiniz bilgiler temelinde kimliğinizin doğrulanmasından sonra üyelikten çekilebilirsiniz.
 4. Bununla birlikte, Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesinin 9. Maddesinde başka türlüsünün öngörülmesi halinde ilgili Madde geçerli olacaktır.
 5. 8-2. Şirket, Kişisel bilgilerin toplanmasına dair rızanın geri çekilmesi konusunda gerekli işlemleri, Kişisel Bilgilerin toplanmasına dair prosedüre kıyasla daha basit bir biçimde gerçekleştirecektir.
Madde 9. Kişisel Bilgilerin Saklanma ve Kullanım Süresi
 1. 9-1. Müşterilerin her tür Kişisel Bilgileri üyelikten çekilme, üyelikten çıkarılma veya (Kişisel Bilgilerin toplanmasının veya sağlanmasının amaçlarının yerine getirilmiş olduğu) aşağıdakilerden herhangi biri durumunda geri çekilecektir;
 2. bununla birlikte Ticaret Kanunu veya yürürlükteki kanunların Şirketin Kişisel Bilgileri aşağıdakilerle ilgili hak ve yükümlülüklerin doğrulanması amacıyla saklamasını öngörmesi halinde Şirket bu tür Kişisel Bilgileri yürürlükteki kanunlarda öngörülen süre zarfında saklayacaktır:
 3. Bir anlaşmanın iptaline veya bir talebin geri çekilmesine dair herhangi bir kayıt: 5 yıl
 4. Bedel ödenmesine ve mal tedarikine dair herhangi bir kayıt: 5 yıl
 5. Müşteri şikayetleriyle veya ihtilaf çözümlenmesiyle ilgili herhangi bir kayıt: 3 yıl
 6. 9-2. Müşteriler, Şirketten, müşterilerin rızasıyla halihazırda Şirket tarafından tutulmakta olan her tür işlemlerle ilgili her tür bilgiye erişim talebinde bulunma hakkına sahiptirler. Bu tür bir durumda Şirket müşterilerin bu bilgilere erişebilmesi için gerekli tedbirleri derhal alacaktır.
Madde 10. Kişisel Bilgilerle İlgili Teknik ve İdari Önlemler
 1. 10-1. Şirket, müşterilerin Kişisel Bilgilerini herhangi bir kayıp, hırsızlık, sızıntı, sahtecilik veya hasar durumuna karşı korumak için aşağıdaki teknik koruma tedbirlerini alır:
  • - Müşterilere ilişkin tüm Kişisel Bilgiler Kullanıcı Adı ve parola ile korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır ve tüm dosyalar ve veri iletimleri tamamen şifrelenmektedir;
  • - Tüm önemli veriler kilit sisteminin ve başka güvenlik tedbirlerinin kullanılmasıyla emniyete alınmaktadır;
  • - Şirket, bilgisayar virüslerinin neden olduğu her tür hasarı önlemek için bilgisayar antivirüs programları kullanmaktadır;
  • - Bilgisayar antivirüs programları düzenli olarak güncellenmektedir ve bir bilgisayar virüsünün aniden ortaya çıkması durumunda Şirket Kişisel Bilgileri zarar görmekten, bu bilgisayar virüsünün ortaya koyduğu tehdidi derhal çözerek korumaktadır;
  • - Şifreleme algoritması kullanmak suretiyle Şirket ağda erişilebilen tüm Kişisel Verilerin emniyetini sağlamakta olup sistem üzerinde bulunan bir korsanlık teşebbüsünden kaynaklanan herhangi bir istilayı önlemek için bir güvenlik duvarı oluşturmaktadır.
  • - ayrıca, Şirket her bir sunucu için istila önleme sisteminden ve zayıf nokta analizinden yararlanarak en iyi güvenlik sistemini sağlamak için elinden gelen çabayı gösterir.
 2. 10-2. Şirket, müşterilerin Kişisel Bilgilerini korumak için, ayrıca Şirketin aşağıdaki belli çalışanlarına sınırlı erişim izni veren aşağıdaki yönetim koruma tedbirlerini uygular:
  • - pazarlama hizmeti tanıtımını doğrudan kullanıcılara yapan bir kişi;
  • - Kişisel Bilgilerle ilgili olarak koruma hizmetlerini gerçekleştiren (Kişisel Bilgilerden sorumlu olan veya bunları yöneten bir kişi gibi) kişi ve
  • - İşini yapmak için Kişisel Bilgilerle çalışmak zorunda olan kişi.
  • - Şirket, Kişisel Bilgilerle ilgilenen çalışanlarına şirket içi eğitim ve güvenlik ve koruma tekniğinin sağlanması ile Kişisel Bilgilerin korunması yükümlülüğü hakkında başka eğitimler sağlamaktadır.
  • - İlgili hizmetlerin Kişisel Bilgilerle çalışan bir kişiye tayin edilmesi durumunda bu atama sıkı sıkıya tam emniyetli olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Hizmetin başlamasından ve tamamlanmasından sonra Şirketin çalışanları Kişisel Bilgilerle çalışılmasıyla ilgili olarak gerçekleşen herhangi bir olaydan dolayı sorumlu tutulabilirler.
  • - Şirket Kişisel Bilgileri başka genel bilgilerle bir arada saklamayıp bu Kişisel Bilgileri ayrı sunuculardan yararlanmak suretiyle genel verilerden ayrı tutar.
  • - Bilgisayar odaları ve veri saklama odaları özel koruma odaları olarak sınıflandırılmaktadır ve bu odalara erişim sınırlıdır.
  • - Kişisel Bilgilerin Şirket çalışanının yanlış uygulamaları veya herhangi bir teknolojik yönetim zaafı nedeniyle kaybedilmesi, sızması, taklit edilmesi veya hasar görmesi halinde Şirket bu durumu derhal müşterilere bildirecek, tüm makul önlemleri alarak müşterinin uğradığı tüm zararları telafi edecektir.
Madde 11. URL
 • 11-1. Şirket müşterilere başka şirketlerin web sitelerini veya başka bilgi kaynaklarının URL’lerini sağlayabilir.
 • Böyle bir durumda, Şirketin herhangi bir harici web sitesini ve bilgiyi denetim altında tutmasının mümkün olmaması nedeniyle Şirket bu şekildeki bir web sitesi veya URL tarafından sağlanan hizmet veya bilgilerden sorumlu tutulamaz ve bunların yararlılığını garanti edemez. Müşterilerin Şirket tarafından sağlanan ilgili URL’ye tıklamak suretiyle başka web sitelerine geçmeleri durumunda Şirket, Şirketin Kişisel Verilerin Korunması Yönergesinin bu diğer web sitelerinde ve URL’lerde geçerli olmayacak olması nedeniyle ilgili web sitelerinde sağlanan kişisel bilgilerin korunması yönetmeliklerinin gözden geçirilmesini önerir. If the customers move to other websites by clicking the relevant URL which is provided by the Company, then the Company advises the customers to review the personal information protection guidelines provided in such website as the Personal Information Protection Guidelines of the Company would not apply to such website and URL.
Madde 12. Kişisel Bilgilerle İlgili Olarak Görevlerin Devredilmesi
 1. 12-1. Şirket, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla müşterilerin Kişisel Bilgileriyle ilgili işleri başka hizmet sağlayıcılara devredebilir ve böyle bir durumda Şirket müşterilere bu devrin, diğer hizmet sağlayıcının ismi, diğer hizmet sağlayıcıyla olan ilişki ve hizmetin servisi gibi detaylarını şirket web sitesinde açılır bir şerit vasıtasıyla bildirir.
 2. 12-1. Kişisel Bilgilerin yönetiminin diğer hizmet sağlayıcıya devredilmesi durumunda Şirket bahsi geçen hizmet sağlayıcıyla, Kişisel Bilgilerin korunması yönergesine uyum, gizlilik, hizmet şartları, sözleşmenin feshinden / hitamından sonra tüm Kişisel Bilgilerin iadesi ve temerrüt durumu da dahil olmak üzere şartların belirlenmesi için bir sözleşme imzalayacaktır ve bahsi geçen hizmet sağlayıcının ilgili şartlara uymasını sağlayacaktır. Bu sözleşme yazılı veya elektronik formatta olacaktır.
Madde 13. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri
 1. 13-1. Müşterilerin kullanıcı adlarının veya parolalarının korunması Kişisel Bilgilerin korunması bakımından son derece önemli bir husus olup kullanıcı adının ve parolanın korunması ve sürdürülmesine dair yükümlülükler temel olarak ilgili müşterilere aittir. Yan, müşteriler çevrimiçi hizmetten yararlanırken dikkatli olmalıdırlar. Müşteriler çevrimiçi hizmeti kullanırken parolalarının kamuya açık yerlerde açıklanmasını önlemeye dikkat etmelidirler ve hizmetin kullanılmasından sonra bilgisayarda çıkış yapılması son derece önemlidir.
 2. 13-2. Şirket Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesinde belirtildiği üzere Kişisel Bilgilerin korunması için elinden gelen çabayı gösterecektir; bununla birlikte, Şirket, internetin kullanılmasından kaynaklanan risk faktörlerinin neden olabileceği hiçbir olaydan sorumlu olmayacaktır.
 3. 13-3. Müşteriler Kişisel Bilgilere ilişkin haklarını koruma ve diğer kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeme yükümlülüklerine sahiptirler. Bir müşterinin bu yükümlülükleri yerine getirmemesi ve başka kullanıcıların kişisel bilgilerine zarar vermesi durumunda bahsi geçen müşteri Bilgi ve Haberleşme Ağından Yararlanmanın Teşviki ve Bilginin Korunması Kanunu kapsamında cezai sorumluluğa tabi olabilir
Madde 14. Müşteri Yorumları ve Müşteri Hizmetleri
 • 14-1. Şirket, müşterilerin Kişisel Bilgilerle ilgili öneri ve şikayetlerini bildirebilecekleri bir pencere oluşturacaktır.
 • Kişisel Bilgilerle ilgili bir yorumu veya şikayeti olan bir müşterinin öneriyi Şirketin sorumlu kişisine veya Kişisel Bilgilerle ilgili yöneticisine iletmesi durumunda Şirket bu öneriyi derhal dikkate alacak, müşterinin önerisinin / şikayetinin akıbeti hakkında bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, müşteriler şirketin hizmetleriyle ilgili her tür şikayetlerini devlet tarafından kurulmuş ve işletilmekte olan mevcut her tür kişisel bilgi koruma merkezine bildirebilirler (www.cyberprivacy.or.kr, www.e-privacy.or.kr, www.1336.or.kr, Tel: 02-1336).
Madde 15. Tanıtım Bilgileri
 1. 15-1. Şirket, bu bilgileri almayı reddetmiş olan herhangi bir müşteriye herhangi bir kâr amaçlı reklam bilgisi göndermeyecektir.
 2. 15-2. Şirket 19 yaşın altındaki insanlara zararlı olabilecek herhangi bir reklam bilgisi göndermeyecektir.
Madde 16. Kişisel Bilgilerden Sorumlu Kişi ve Yönetici
 • 16-1. Şirket aşağıdaki kişileri, ilgili Kişisel Bilgilerle ilgili müşteri öneri ve şikayetleri bakımından Kişisel Bilgilerden sorumlu olan ve bunların yönetimini üstlenen kişiler olarak atamaktadır.
 • Kişisel Bilgilerden Sorumlu Kişi
 • İsim: yong seop jung
 • Bölüm / Unvan: Bilgi Stratejisi Ekibi / Başkan
 • E-posta: yjung388@nexentire.co.kr
Madde 17. İhbar Yükümlülüğü
 • Mevcut Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesi 1 Aralık 2010 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesinde devlet politikasında veya güvenlikte yapılan değişiklikler ya da Şirketin iç politikasındaki tadilatlar sonucunda eklemeler, çıkarmalar ve tadilatlar yapılması halinde Şirket Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesini buna uygun olarak tadil edebilecek, bu tadilatı Şirketin web sitesinde bulunan “İlan”da tadilden en geç on (10) gün önce duyurabilecektir.
 • - Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesinin ilk oluşturulma tarihi: 1 Aralık 2010
 • - Kişisel Bilgilerin Korunması Yönergesinin ilk yürürlük tarihi: 1 Aralık 2010