Yetkisiz e-posta adresi toplamanın reddi

NEXEN TIRE, müşterilerinin bilgilerinin korunmasına öncelik vermektedir.

Yetkilendirme olmaksızın bu Web Sitesinde sağlanan e-posta adreslerinin e-posta toplamaya yönelik bir programla veya başka teknik cihazlarla toplanması yasaktır. Bu şartın ihlali durumunda ihlalde bulunan taraf Bilgi ve Haberleşme Ağı Kanunu’nda öngörülen cezalara tabi olacaktır.

[Bilgi ve Haberleşme Ağı Kullanımının Teşviki ve Bilgilerin Korunması Kanunu’nun 50-2. Maddesi]

  1. Hiçbir taraf, e-posta adresi toplamanın reddinin açıkça belirtildiği Web Sitesinde mevcut bulunan e-posta adreslerini otomatik olarak toplayan bir program veya başka teknik cihazlar kullanarak e-posta adresi toplamayacaktır.
  2. Hiçbir taraf, yukarıdaki 1. Fıkranın ihlaliyle Web Sitesinden toplanmış olan e-posta adreslerini satmayacak veya dağıtmayacaktır.
  3. Hiçbir taraf herhangi bir e-posta adresini, bu e-posta adresinin toplanmasının, satışının ve dağıtımının yukarıdaki 1 ve 2. Fıkralar uyarınca yasak olduğunu bildiği halde dağıtmayacaktır.