NEXEN TIRE

NEXEN TIRE hakkında Yarının değerine önem veren, bunu hazırlayan ve dikkate alan işletme NEXEN TIRE’dır.
Management PolicyNEXEN TIRE yarının değerini yaratmaktadır.
SADECE NEXEN TIRE TARAFINDAN SUNULAN KALİTE GARANTİSİ SİSTEMİ
NEXEN, en üst kalite ürünler elde etmenin bir yolu olarak tutarlı kalite inovasyonu faaliyetlerine dayanan müşteri izlenimini hedefleyen gelişmiş bir kuruluştur.
NEXEN TIRE Co., Ltd’nin kalite politikası aşağıda açıklanmıştır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için kalite hedefleri belirlenerek yönetim planına yansıtılacaktır ve tüm çalışanlar bu hedeflere ulaşılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir. Bu kapsamda, NEXEN TIRE ISO/TS16949 ve Ürün Sorumluluğuna uygun kalite sistemini benimsemiştir; böylece CEO sadece müşterileri tatmin eden ürünlerin tedarik edileceğini ve ürünlerin emniyet ve güvenilirliğine dayanan tutarlı bir araştırma ve geliştirmeyle çevre kanunlarına uyulacağını ilan etmiştir. Bu şekildeki bir kalite yönetimi sistemiyle ilgilenen tüm kuruluşlar ve kurul üyeleri aşağıdakilere uyacaktır.
  • 1. Müşteri taleplerinin etkin kabulü
  • 2. Planlama ve üretim sürecindeki kaybı ortadan kaldırarak rekabetçiliğin artırılması
  • 3. Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle kalite seviyesinin artırılması
Tüm ürünlerin üretim faaliyeti çapında kalite sisteminin etkili bir şekilde işletimi ve sürdürülmesi / sürekli iyileştirilmesi için CEO, kalite sistemiyle ilgili olarak talep edilen hususların uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla insan ve malzeme kaynaklarının yönetimi üzerinde genel sorumluluğa ve yetkiye sahip, aynı zamanda da kaliteyle ilgili hususların sürekli olarak iyileştirilmesi yönünde CEO’yla birlikte her tür çabayı gösteren kalite yönetiminden sorumlu bir yardımcı atayacaktır.
NEXEN TIRE Co., Ltd. CEO Travis Kang
ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ UYGULAYAN NEXEN TIRE
NEXEN TIRE aşağıdakileri uygulamak suretiyle gelişmiş bir kuruluş imajı oluşturmayı vaat etmektedir: Çevre Dostu ürünler planlamak ve üretim faaliyetlerinde çevre yönetiminin ve çevresel kirliliğin asgariye indirilmesinin önemini vurgulamak suretiyle atık azaltma; kaynaklardan tasarruf ederek Çevre Dostu bir kuruluş imajının sağlamlaştırılması
Çalışanların bireysel uygulamaları ve aktif katılımları temelinde işyerinde sıfır kaza ve sıfır hastalık hedefinin gerçekleştirilmesi için gerekli kanun ve yönetmeliklere uyum; sağlık ve güvenliğin sürekli olarak iyileştirilmesi.
NEXEN TIRE Co., Ltd’nin çevre politikası aşağıda açıklanmıştır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için çevre hedefleri belirlenerek yönetim planına yansıtılacaktır ve tüm çalışanlar bu hedeflere ulaşılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir.
Bu kapsamda NEXEN TIRE ISO 14001 ,ISO 45001 ve KOSHA-MS’e uygun çevre sistemini benimsemiştir; böylece CEO sadece emniyetli ve güvenilir olan ürünlerin tedarik edileceğini ilan etmiştir. Bu şekildeki bir çevre yönetimi sistemiyle ilgilenen tüm kuruluşlar ve kurul üyeleri aşağıdakilere uyacaktır.
  • 1. Çevre yönetimi sisteminin oluşturulması ve bu sistemin sürdürülerek sürekli olarak iyileştirilmesi
  • 2. Çevreye ilişkin tüm ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uyulması
  • 3. Tutarlı risk iyileştirme yoluyla gelişmiş işler oluşturun
Tüm ürünlerin üretim faaliyeti çapında çevre/emniyet ve sağlığın etkili bir şekilde işletimi ve sürdürülmesi / sürekli olarak iyileştirilmesi için CEO, çevre/emniyet ve sağlıkla ilgili olarak talep edilen hususların uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla insan ve malzeme kaynaklarının yönetimi üzerinde genel sorumluluğa ve yetkiye sahip, aynı zamanda da çevreyle ilgili hususların sürekli olarak iyileştirmesi yönünde CEO’yla birlikte her tür çabayı gösteren çevre/emniyet ve sağlık yönetiminden sorumlu bir yardımcı atayacaktır
NEXEN TIRE Co., Ltd. CEO Travis Kang
İTHALAT VE İHRACAT GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
İthalat/ihracatın emniyetinin sağlanması için yasal yönetmelikler her zaman gözetilecek ve geliştirilecek, diğer taraftan da lider ve emniyetli bir dağıtım ve tedarik ağı olarak işletmenin imajı, bu yönetmeliklerin ilgili taraflarla paylaşılmasıyla teminat altına alınacaktır. Böylelikle, NEXEN TIRE Co., Ltd’in emniyetli ithalat ve ihracat yöntemi için bu tür önlemler getirilmiş olacaktır.
Bunun gerçekleştirilmesi için tüm çalışanlar ellerinden gelen çabayı göstererek yönetim planının etkili bir biçimde uygulanmasını ve emniyetli ithalat ve ihracat hedeflerine ulaşılmasını hedefleyeceklerdir. Böylece şirketin İthalat / İhracat Güvenliği Yönetim Sistemi Kore Gümrük Hizmetlerinin AEO’suna uygun bir sistem oluşturmuştur ve şirketin CEO’su, ürün tutarlılığına, güvenilirliğine ve teknoloji birikimine dayanan, müşterileri tatmin eden ve ithalat / ihracat ve gümrük yönetmeliklerine uygun ürünlerin emniyetli bir biçimde tedarikinin sağlanacağını ilan etmiştir. İthalat / İhracat Güvenliği Yönetimi Sistemiyle ilgili tüm birimler ve çalışanlar aşağıdaki hususlara uyacaklardır.
  • 1. İthalat / İhracat Güvenliği Yönetimi Sisteminin oluşturulması ve sürekli olarak iyileştirilmesi
  • 2. Ulusal ve uluslararası İthalat / İhracat Güvenliği Yönetim Sistemiyle ilişkili yönetmeliklere ve diğer şartlara uyum
  • 3. İthalat / ihracat güvenliği ve diğer gerekli bilgilerle ilgili önlemlerin açıklanmasıyla şeffaflığın sağlanması
CEO, İthalat / İhracat Güvenliği Yönetimi Sisteminin tüm ürünlerin üretim faaliyetlerini hedefleyecek şekilde pürüzsüz işleyişi, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli insan kaynakları ve fiziki kaynaklar üzerinde genel sorumluluğu ve yetkiyi üstlenecektir ve diğer taraftan İthalat / İhracat Güvenliği Yönetim Sistemiyle ilgili uygulama ve sürdürme şartlarını etkili bir biçimde sağlamak için kurumun müdürleri arasından dikkatle bir AEO genel müdürü seçecektir. NEXEN TIRE’ın CEO’su olarak İthalat / İhracat güvenliğiyle ilgili hususlarda elimden gelen her tür çabayı sürekli olarak göstermeye söz veriyorum.
NEXEN TIRE Co., Ltd. CEO Travis Kang
KALİTE BELGESİ
NEXEN TIRE’ın müşterilerin önceliğini vurgulayan çabaları, 1 Numaralı Kaliteli bir işletme olmanın anahtarıdır.
CERTFICA INMETRO
URUGUAY’DA SERTİFİKA
ÇİN’DE SERTİFİKA (CCC)
IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001
KS SERTİFİKASI
MÜKEMMEL İŞLETME
ENDONEZYA’DA SNI
KOSHA MS