BİLGİLER

Lastik Bilgileri Lastik üretimi süreci ve lastikle ilgili temel bilgiler verilmektedir
Üretim Süreci Depoya konana kadar birçok aşamadan geçen tek bir lastiğin üretimi için son derece karmaşık bir süreç gerekmektedir.
Adım 1. Arıtma Süreci
‘Arıtma süreci’, her bir lastiğin özelliklerine ve kullanım amacına göre ham lastiğe çeşitli kimyasal maddelerin eklenmesini ve karıştırılmasını kapsar. Şeklinin kolay değişmemesi için lastiğe, plastiklik eklenmesiyle lastik tabakaları oluşturulur.
Adım 2. Ekstrüzyon Süreci
‘Arıtma sürecinde’ lastiğin her bir kısmının özelliklerine uygun lastik tabakalarının oluşturulmasından sonra lastik, ‘ekstrüzyon süreciyle’ belli bir ene ve kalınlığa getirilir. Burada, rahat bir sürüş için önemli olan dişler (lastiğin dış yüzeyi) ve yanaklar (lastiğin yan tarafları) oluşturulur.
Adım 3. Yuvarlama Süreci
‘Yuvarlama süreci’, çelik ipliklerin ve kumaş ipliklerin her iki tarafına ‘arıtma sürecinde’ oluşturulan lastik tabakalarından belli kalınlıkta bir miktarın eşit şekilde uygulanması ve tamamlanmasını kapsar. Lastik, sürekli dönen ruloların arasından çelik ipliklerin ve kumaş ipliklerin geçirilmesiyle öne ve arkaya kaplanır. Lastikler bu ‘yuvarlama süreci’ (iplikler) sayesinde aracın ağırlığına dayanıklı hale gelir ve belli bir şekli korur.
Adım 4. Topuk Süreci
‘Topuk süreci’, çelik tellerin lastikle belli bir kalınlıkta birçok defa kaplanması ve dolgu lastiği eklenmesi sürecidir. Topuklar lastiklerin lastiğini tekerleklere sabitleyerek jantlar için bir çerçeve görevi görürler; bu nedenle daha fazla sayıda topuğun kullanılması durumunda lastikler daha sağlam olur.
Adım 5. Kalıplama Süreci
Şimdi sıra, lastiklerde kullanılan bütün bileşen ve malzemelerin kalıplama presine art arda yerleştirilmesiyle silindirik yeşil lastiklerin üretildiği ‘kalıplama sürecindedir’. Bu ‘kalıplama sürecine’, lastiklerin kalitesini belirlemesi nedeniyle büyük dikkat gösterilmelidir. Otomobillerde kullanılan radyal lastikler öncelikle ‘karkasın’ (lastiğin, dişlerin içinde bulunan çerçevesi), ‘boncukların’ (tekerlerin jantına sabitlenen çerçeve) ve ‘yanakların’ montajı sürecini gerektirir. Sonra, kayışların ve dişlerin takılmasıyla lastiklerin tamamlanması için ikincil kalıplama presine aktarılırlar.
Adım 6. Kürleme Süreci
‘Kürleme süreci’ esnek lastikten yapılmış lastiklerin sabit bir kalıba yerleştirilmesiyle içeriden ve dışarıdan ısı ve basınç uygulanmasını kapsar. Kükürt ve diğer kimyasal maddeler lastikle reaksiyona girererek dişlerin üzerinde NEXEN TIRE’ın benzersiz desenini oluştururken, lastiğe esneklik de kazandırırlar. Ayrıca, istenen her tür yapıyı, şekli, dış görünümü ve mekanik / kimyasal özelliği sağlarlar.
Adım 7. Test Süreci ve Sevkıyat
‘Test süreci’ beş adet detaylı testten meydana gelir.
Birincisi, lastiğin içinin ve dışının, ayrıca topuğun çıplak gözle muayenesini kapsayan ‘görsel testtir’. İkincisi, tekerleğe takılmadan önce lastiğin tek bir ürün olarak test edilmesi ve lastik ağırlık dağılımının statik durumda çevresel yönde (*silindirik cihazın ana eksenine dikey olan ultrasonik ışının yönü) tutarlı olup olmadığının denenmesidir. Üçüncüsü, lastikler tekerlere takıldığında ve optimal basınçta hava basıldığında, dönüşten sonra çevresel yöndeki ağırlık homojenliğinin ölçüldüğü ‘dinamik balans testidir’. Dördüncüsü, ürünün ebat homojenliğini ve sertliğini test eden ‘tekdüzelik testidir’. Son olarak, lastiklerin içindeki karkasın, kayışlarının yapısının ve yabancı madde karışımlarının test edilmesinde Röntgen ışınları kullanılır ve bunun ardından üretilmiş ürünler otomatik olarak sınıflandırılarak sevk edilir.