BİLGİLER

Lastik Etiket Yönetmeliği NEXEN TIRE, müşterisini memnun eden ürünleri üretebilmek için teknoloji geliştirme konusunda azami çaba harcamaktadır.
Avrupa Lastik Etiket Yönetmeliği
Lastik etiket yönetmeliği yakıt verimliliği, ıslak yolda tutuş ve dışarıdan lastik gürültüsü hakkında bilgilerin gösterilmesi bakımından etiket şartları getirmektedir. Amacı, düşük gürültü seviyelerine sahip, yakıtı verimli tüketen ve emniyetli lastikleri teşvik ederek karayolu ulaşımında emniyeti ve çevresel ve ekonomik verimliliği artırmaktır. Bu yönetmelik son kullanıcıların bu bilgileri ve normalde satın alma kararı sürecinde dikkate alınan diğer faktörleri göz önünde bulundurarak lastik alırken bilinçli tercihler yapmalarını amaçlamaktadır.
Müşteriler, yakıt tasarrufunun ve yol emniyetinin büyük ölçüde sürücülerin davranışlarına, özellikle de aşağıdakilere dayandığı konusunda bilgilendirilmelidirler: eko-sürüş yakıt tüketimini önemli oranda azaltabilir, lastik basınçlarının düzeltilmesi ve optimum yakıt verimliliği ve ıslak yol tutuşu performansı bakımından düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir, fren mesafelerine daima sıkı sıkıya uyulmalıdır. Müşterilere bu 3 kriterin önemli olmakla birlikte tek performans parametreleri olmadığı anlatılmalıdır.
Lastik Etiket Bilgileri
Yakıt Verimliliği Sınıfı
G (en az verimli) ile A (en verimli) arasında 7 sınıf
Etkiler araçlara ve sürüş şartlarına göre değişiklik gösterebilir, fakat tam bir lastik takımı için G ile A sınıfı arasındaki fark yakıt tüketimini %7,5’a* kadar düşürebilir ve bu oran kamyonlarda daha da yüksektir.
Islak Yol Tutuşu Sınıfı
G (en uzun fren mesafesi) ile A (en kısa fren mesafesi) arasında 7 sınıf
Etkiler araçlara ve sürüş şartlarına göre değişiklik gösterebilir, fakat tam bir lastik takımı (dört adet birbirinin aynı lastik) için tam frenleme durumunda G ile A sınıfı arasındaki fark %30’a kadar daha kısa bir fren mesafesi olabilir (örn. saatte 80 km hızla hareket eden tipik bir binek otomobilde bu, 18 m’ye kadar daha kısa bir fren mesafesi anlamına gelebilir)*.
Lastik Harici Gürültüsü Sınıfı
Desibel dB(A) cinsinden gürültü seviyesine ek olarak bir simge, lastik harici gürültü performansının gelecekteki Avrupa Zorunlu limit değerinin üstünde mi (3 siyah çubuk = daha gürültülü lastik), gelecekteki limit değer ile bunun 3 dB altında mı (2 siyah çubuk = ortalama lastik) veya gelecekteki limit değerin 3 dB altında mı (1 siyah çubuk = düşük gürültülü lastik) olduğunu gösterir.
Not: Lastik harici gürültüsü araç içi gürültüyle tamamen ilişkili değildir.
* Kaynak: European Commission’s Impact Assessment SEC(2008)2860
* EC 1222/2009 sayılı Yönetmelikte belirtilen test yöntemlerine göre ölçüldüğünde