NEXEN TIRE

Finansal Sonuçlar NEXEN TIRE daima geleceği hedefliyor
Official Information Financial Information Stock Information IR Report
Mali BilgilerEtkili yatırımlarınız için doğru bilgi sağlanmaktadır.
Mali Endeks
İSTİKRAR ENDEKSİ
Borç Oranı
Cari Oran
Borç Varlıklar Toplamı
Faiz Karşılama Oranı
KARLILIK ENDEKSİ
Kâr Satış Orantısı
Satışların Net Kâr Orantısı
Varlık Toplam Kâr Orantısı
Net Özsermaye Kârlılık Oranı
BÜYÜME VE ETKİNLİK ENDEKSİ
Satış Artış Oranı
İşletme Geliri Artış Oranı
Dönem Net Kâr Artış Oranı
Aktifler Toplamı Artış Oranı
Aktif Ciro Oranı