NEXEN TIRE

Finansal Sonuçlar NEXEN TIRE daima geleceği hedefliyor
Official Information Financial Information Stock Information IR Report
Mali BilgilerEtkili yatırımlarınız için doğru bilgi sağlanmaktadır.
Kredi Bilgileri
Kredi Notu
Değerlendirme Tarihi Değerlendirmeye Tabi Tahviller Kredi Notu
2018.06.18 Borç Senedi A+
2018.06.08 A+
2017.06.19 A+
2017.06.08 A+
2016.06.30 A+
2016.04.18 A+
2016.04.18 A+
2015.06.23 A+
2015.05.13 A+
2015.04.30 A+
2014.06.30 A+
2014.06.11 A+
2013.08.28 A+
2013.06.28 A
2012.06.27 A
2011.06.21 A
2010.11.22 İhraççı Kuruluş Kredi Değerlendirmesi (ICR) A
2008.07.15 borç senedi BBB+
2008.07.14 BBB+
2007.07.31 BBB+
2007.04.19 BBB+
2006.06.30 BBB+
2006.06.07 BBB+
Kredi Derecelendirme Tanımı
Kredi Derecelendirme Kuruluşları Kredi Notu Kredi Derecelendirme Tanımı
Korea Ratings AAA Anapara ve faiz dönüşü olasılığı en yüksektir.
AA Anapara ve faiz dönüşü olasılığı çok yüksek olmakla birlikte AAA’ya kıyasla düşük olan bazı faktörler mevcuttur
A Anapara ve faiz dönüşü yüksek olmakla birlikte gelecekte çevredeki değişikliklerden etkilenme olasılığı mevcuttur.
BBB Anapara ve faiz dönüşü yüksek olmakla birlikte gelecekte çevredeki değişikliklerden etkilenme olasılığı mevcuttur.
BB Mevcut durumda anapara ve faiz dönüşü yeteneği bakımından sorun bulunmamakla birlikte güvenlik bakımından bazı spekülatif unsurlar mevcuttur.
B Anapara ve faiz dönüşü yeteneği eksiktir ve spekülatif olma eğilimindedir.
CCC Temerrüt riski mevcuttur.
CC Temerrüt riski yüksektir.
C Temerrüt riski çok yüksektir.
D Halihazırda temerrüde düşmüş durumdadır.
Korea Investors’ Service AAA Anapara ve faiz dönüşü yeteneği en iyidir.
AA Anapara ve faiz dönüşü yeteneği mükemmel olmakla birlikte AAA notlu bir tahvile göre daha düşüktür.
A Anapara ve faiz dönüş yeteneği iyi olmakla birlikte ekonomik duruma ve çevresel bozulmaya hassas bazı unsurları mevcuttur.
BBB Faiz ve anapara dönüş yeteneği iyi olmakla birlikte bu yeteneğin gelecekte, ekonomik duruma ve çevresel bozulmaya göre kötüleşme olasılığı mevcuttur.
BB An itibariyle anapara ve faiz dönüş yeteneğinde sorun olmamakla birlikte gelecekteki güvenlik bakımından belirsizlik doğuran bazı spekülatif faktörler mevcuttur.
B Anapara ve faiz dönüş yeteneği eksiktir ve spekülatiftir. Bu nedenle faiz ödemesi durgunluk durumunda belirsizdir.
CCC Anapara ve faiz dönüş yeteneği bakımından halihazırda riskli faktörler mevcuttur ve temerrüt riskinin fazla yüksek olması nedeniyle oldukça spekülatiftir.
CC Risk faktörü bir üst nota göre çok büyüktür.
C Temerrüt riski yüksektir ve anapara ve faiz dönüş yeteneği bulunmamaktadır.
D Temerrüt durumundadır.