Novinky

Novinky NEXEN TIRE Představujeme dynamické novinky ze světa NEXEN TIRE.
Title Nejmodernější továrna na pneumatiky? Roste u Žatce 27.10.2017 Mladá fronta DNES Severní Čechy Date2017-10-27

Miroslava Strnadová

U Žatce se příští rok začnou vyrábět pneumatiky. Jihokorejský Nexen tu hodlá postupně
zaměstnat až 1 500 lidí. O shánění pracovníků, špičkovém vývojovém centru i svém vztahu k
Česku mluví v rozhovoru pro MF DNES prezident společnosti Nexen Tire Europe Eungyoung Lee.

ŽATEC V průmyslové zóně Triangle u Žatce se již tyčí velké ocelové konstrukce závodu na výrobu
pneumatik jihokorejské společnosti Nexen Tire. Areál zabere plochu zhruba 15 fotbalových hřišť
a půjde o nejmodernější výrobní komplex v rámci celosvětového pneumatikářského průmyslu.
„Koncepce továrny se nese v duchu ‚Průmyslu 4.0‘, tedy digitalizace a automatizace výroby.
Proto je pro nás tak důležité oslovit uchazeče, kteří se rádi naučí něco nového,“ říká prezident
společnosti Nexen Tire Europe Eungyoung Lee. Výrobu plánují spustit za rok, práci by v Nexenu
mělo najít až 1 500 lidí.


Výstavba závodu v průmyslové zóně Triangle fakticky započala na jaře 2017. V jaké fázi se
nyní nachází?
Okamžitě po úspěšném ukončení stavebního řízení v dubnu 2017 jsme začali s přípravnými
stavebními pracemi. První na řadu přišly zemní práce, včetně komplexní přípravy plochy
budoucího staveniště a vybudování hrubých základů. Následně jsme pokračovali
vztyčováním ocelových konstrukcí a v těchto týdnech stavba již dospěla do momentu, kdy se
na některých objektech realizuje opláštění. Jsme rádi, že díky spolehlivému hlavnímu
dodavateli stavby Samsung Engineering se daří nejen udržet stavební tempo, ale, a to je pro
nás nejdůležitější, i vysokou kvalitu odvedené práce. Nasazení je o to vyšší, protože si
uvědomujeme závazky vůči našemu korejskému vedení, obchodním partnerům, a hlavně
vůči české vládě.


Kdy spustíte výrobu?
Start výroby je plánovaný na podzim 2018.


Do konce roku 2018 chcete přijmout 500 zaměstnanců, postupně se má jejich počet
vyšplhat na 1500. Řada firem v regionu ale podotýká, že na trhu práce je pracovníků
dlouhodobě nedostatek. Neobáváte se, že do výroby neseženete dostatečný počet
zaměstnanců?
Pokud bychom k projektu přistupovali s těmito obavami, pak bychom ho nemohli nikdy
realizovat. Samozřejmě k aktuální situaci přistupujeme s respektem a propracovaná
náborová strategie je jedním ze stěžejních předpokladů úspěšného rozjezdu výroby. Jsme si
vědomi toho, že jde o nelehký cíl, ale věříme, že budeme schopni nabídnout potenciálním
zaměstnancům natolik zajímavou náplň práce a výhodné pracovní podmínky, že se nám
požadovaný počet kolegů podaří nabrat.


Na jakou výši mezd a další zaměstnanecké benefity je chcete přilákat?
Situace na trhu práce není jednoduchá. Nabídneme zajímavé pracovní příležitosti a možnost
individuálního rozvoje s ohodnocením, jež nám umožní sehnat dostatečný počet
zaměstnanců. V současné době zaměstnáváme přes 70 lidí a nabíráme další.


O jaké profese máte zájem?
Dosud jsme se například soustředili na hledání kvalitních kandidátů na podpůrné a
manažerské posty. Letos se zaměřujeme primárně na technické specialisty a v příštím roce se
naše pozornost upře na uchazeče o konkrétní specializované pozice v odděleních kvality,
výroby a výrobních technologiích.


Počítáte se spoluprací se středními školami v regionu a s případnou výchovou budoucích
zaměstnanců už od studentských let?
Samozřejmě. Chceme se angažovat v celém regionu, abychom více upevnili vztah mezi
společností a Žateckem. Rádi bychom se stali partnerem studentů při volbě jejich budoucího
uplatnění, podporovali je při volbě technicky zaměřeného studia a umožnili jim pracovat
s nejnovějšími technologiemi v oboru. Už nyní spolupracujeme s různými regionálními
subjekty – mohu zmínit například tradiční akci Dočesná, kde jsme byli již po třetí v řadě
generálním partnerem.


V současné době absolvuje druhá skupina 24 zaměstnanců školení v mateřské firmě v Jižní
Koreji, v létě jste tam poslali první skupinu 23 lidí. S čím konkrétně se v rámci školícího
programu seznamují?
Všichni mají hlavní úkol a tím je z pozice své profese co nejpodrobněji poznat provoz.
Znamená to posbírat všechny informace a vyzkoušet si co nejvíce pracovních úkolů. Za
běžného provozu se průběžně učí, jak zvládat periodickou údržbu a nečekané poruchy,
poznávají režim odstávek, zabývají se prevencí a osvojují si správné pracovní návyky a
postupy. Aktuálně jsou na stáži zaměstnanci, kteří budou pracovat v odděleních výzkumu a
vývoje, výroby a kvality.


V důsledku nedostatku práceschopných lidí na trhu práce řada firem uvažuje nebo již
zavádí do výroby větší podíl robotické práce. Jaký podíl lidské práce a robotické bude
v žatecké továrně?
Naše továrna bude v rámci celosvětového pneumatikářského průmyslu tou nejmodernější.
Koncepce továrny se nese v duchu „Průmyslu 4.0“, tedy digitalizace a automatizace výroby.
Výrobní linky spolu budou navzájem komunikovat a autonomní robotické vozíky budou
meziprodukty a finální produkty dopravovat do plně automatizovaného skladu. Takto
rozsáhlá automatizace nicméně stále vyžaduje supervizi pracovníků. Proto je pro nás tak
důležité oslovit uchazeče, kteří se rádi naučí něco nového. Kde je vůle, tam je i cesta a my
jsme přesvědčeni, že školením, které našim zaměstnancům budeme zajišťovat, se z nich
stanou zruční a spolehliví odborníci.


Součástí žatecké továrny má být nejmodernější vývojové centrum. Co bude jeho náplní?
V první fázi půjde zejména o testování našich produktů. Mít špičkové testovací a vývojové
středisko hned vedle výroby s sebou nese nesporné výhody. Budeme schopni na výsledky
testování efektivně reagovat a implementovat změny rovnou do výrobních linek.
S vývojovým centrem máme však i další plány, které jsou součástí navazujících projektů,
jejichž obsah zatím nemohu prozradit.


Jak velkou částku do výzkumu a vývoje investujete? Na jakých inovacích nyní pracujete?
Uvědomujeme si, že inovace jsou klíčem k úspěchu na mezinárodním trhu. Přímo do
výzkumu a vývoje investujeme přes tři procenta tržeb z prodeje. Naše nejdůležitější aktivity
v oblasti inovací se zaměřují na výzkum materiálů – snižování hlučnosti, valivého odporu
a hmotnosti. Chceme také zlepšovat jízdní vlastnosti a snižovat spotřebu paliva. V neposlední
řadě se zabýváme výzkumem v oblasti inteligentních pneumatik, které umějí komunikovat
s chytrými automobily.

V první etapě má denní produkce dosáhnout 15 tisíc pneumatik, ve finále přes 30 tisíc
pneumatik. To je ohromné množství, jakou kapacitu budou mít vaše skladovací prostory a
kolik kamionů denně bude z továrny vyjíždět?
Především bych rád zmínil, že náš sklad bude plně automatizovaný. Je to nejmodernější
systém a dokonalý příklad koncepce průmyslu 4.0. Náš sklad je skutečně velký. Pro představu
– je asi 50 metrů vysoký a pojme až 250 000 pneumatik. Kamionová doprava je pro nás
v této době tou nejefektivnější cestou, jak distribuovat naše produkty k předním evropským
výrobcům automobilů a distribučním společnostem. Tím, že máme možnost skladovat
vysoký počet pneumatik, můžeme optimalizovat samotnou kamionovou dopravu a
expedovat pouze takové množství zboží, které naši zákazníci skutečně potřebují.


Kdo jsou vaši nejvýznamnější světoví a evropští odběratelé?
Jsme hrdým dodavatelem světových automobilek jako Škoda, VW, Seat, Porsche, Kia,
Hyundai, Fiat nebo Renault.
Jak dlouho v České republice pobýváte a konkrétně v Žatci? Zabydlel jste se zde?
Do České republiky jsem poprvé přijel v září roku 2016 na krátkou služební cestu, abych se
zde setkal s českými partnery a poznal projekt na vlastní kůži. Natrvalo jsem přijel do Prahy
v listopadu 2016 a od té doby zde s radostí žiji. A to myslím doopravdy. Česká republika je
krásná země s úžasnými lidmi. Víte, Korejci mají rádi golf, dobré jídlo a pití. A já nejsem
výjimkou. Takže si užívám česká golfová hřiště s nádhernými scenériemi, vepřové koleno
s českým pivem nebo večerní skleničku moravského vína. Česká republika se stala mým
domovem. Od svého příjezdu v listopadu jsem byl v Koreji jen na krátkých služebních
cestách.


Je nějaký typicky český zvyk, či vlastnost, která vám přijde z vašeho pohledu
nepochopitelná?
Dovedete si asi představit, že mezi Čechy a Korejci existují velké kulturní rozdíly. Na druhou
stranu sdílíme podobné hodnoty a máme stejný smysl pro humor. Z profesního hlediska je
v Koreji běžné, že jednotlivec jedná jako součást celku, zatímco v České republice je
obvyklejší, že lidé jednají individuálně, že si stojí za vlastními názory a nápady, i když to jde
proti zbytku týmu. Zprvu to bylo pro mě velice překvapující, ale později jsem si uvědomil, že
to naší společnosti pomáhá porozumět problému ze širší perspektivy. Teď to vnímám jako
kladný rys Čechů.


Nejmodernější továrna na pneumatiky? Roste u Žatce 27.10.2017 Mladá fronta DNES Severní Čechy
přejděte na seznam