NEXEN TIRE

NEXEN TIRE hakkında Yarının değerine önem veren, bunu hazırlayan ve dikkate alan işletme NEXEN TIRE’dır.
Management PolicyNEXEN TIRE yarının değerini yaratmaktadır.
Premium OE'yi genişleterek büyüme için
bir temel oluşturmak
Downstream aracılığıyla satış
büyümesini en üst düzeye çıkarmak
Teknik becerilerini güçlendirmek ve
verimliliği en üst düzeye çıkarmak
Çok tesisli operasyonları optimize edin
ve verimliliği artırmak
Sürdürülebilir büyüme-sorumluluk yönetimi, ESG ve yönetim anayasası
için bir NEXEN kültürü oluşturmak