NEXEN TIRE

NEXEN TIRE hakkında Yarının değerine önem veren, bunu hazırlayan ve dikkate alan işletme NEXEN TIRE’dır.
Management PolicyNEXEN TIRE yarının değerini yaratmaktadır.
2019 Yönetim Politikası
Bir Sonraki Büyük Sıçramanın başlangıcı olan “Küresel NEXEN”


Pazara özel satış yayılması
ve kanal inovasyonu
 • Bölgesel ve ulusal pazarlara özel satış stratejileri geliştirilmiştir
 • Toptancılara bağımlılık azaltılmış, müşteriler çeşitlendirilmiştir
 • Stok satışları genişletilmiş, perakende kanalı satışları hızlandırılmıştır
 • Yeni kanal sistemleri getirilmiş ve geliştirilmiştir
Küreselleşmiş çok merkezli işletim
mükemmelliği ve maliyet inovasyonu
 • 4-Küresel-tesis yapısı güçlendirilmiştir
 • YP, CP ve QP’nin işletim know-how’ı EP’ye geçirilmiştir
 • Üretkenlik artırılmış, her bir tesisin işletimi optimize edilmiştir
 • Yenilikçi otomasyonla üst düzey kalite elde edilmiştir
Küresel Ar-Ge temel yeteneği ve teknoloji gelişimi
 • EP’nin erken dengelenmesi için Avrupa OE siparişleri genişletilmiştir
 • Birinci sınıf OE satışlarına girilmiştir ve bunlar genişletilmiştir
 • RE ürün rekabetçiliğinin iyileştirilmesi için Ar-Ge yetenekleri azamiye çıkarılmış, maliyet yapısı yenilenmiştir
Yeteneğin, Kültürün ve Yönetim Sisteminin küresel olarak standartlaştırılması
 • Yeni büyümenin temellerinin atılması için gelişmiş bir Yönetim Sistemi geliştirilmiştir
 • Bir kurum kültürü oluşturulmuş, küresel lider şirketler düzeyinde yetenekler yetiştirilmiştir
 • Üretimin, Ar-Ge’nin ve satışların iç iletişimi etkinleştirilmiştir