NEXEN TIRE

Firma Firmą, która dba, przygotowuje i myśli o wartości jutra, jest NEXEN TIRE
WizjaNEXEN TIRE to firma, która może wpłynąć na rozwój, ewolucję i jutro tego świata.
Razem oczekujemy jutra, ucieleśniając nasze wartości.
Wizja
움직임에 가치를 담아 내일을 함께하는 우리
Wartości
Essence Wartości NEXEN TIRE
Product Wszystkie produkty potrzebne do podróżowania, w tym opony
Innovation Staramy się wprowadzać innowacje
Challenge Stawiamy sobie wyzwania i wprowadzamy zmiany
Misja
Globalna strategia