NEXEN TIRE

Firma Firmą, która dba, przygotowuje i myśli o wartości jutra, jest NEXEN TIRE
Polityka zarządzaniaNEXEN TIRE tworzy wartość jutra.
SYSTEM GWARANCJI JAKOŚCI OFEROWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ NEXEN TIRE
NEXEN to firma, która realizuje oczekiwania klientów poprzez ciągłe działania innowacyjne w celu wytworzenia produktów o najwyższej jakości.
Poniżej znajduje się polityka jakości NEXEN TIRE Co., Ltd. Aby zrealizować te cele, należy ustalić cele jakościowe i odzwierciedlić je w planie zarządzania. Wszyscy pracownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby je osiągnąć. W tym zakresie firma NEXEN TIRE zapewniła system jakości zgodny ze specyfikacją ISO / TS 16949 oraz zasadami odpowiedzialności za produkt. W związku z tym dyrektor generalny spółki deklaruje, że dostarczane będą wyłącznie produkty, które spełnią oczekiwania klientów oraz które są zgodne z przepisami ochrony środowiska dzięki nieustannym badaniom i pracom rozwojowym dot. bezpieczeństwa i niezawodności produktów. Wszystkie organizacje i członkowie zarządu, których dotyczy system zarządzania jakością powinni przestrzegać następujących zasad.
  • 1. Aktywna akceptacja żądań klientów
  • 2. Poprawa konkurencyjności poprzez eliminację strat w procesie planowania i produkcji
  • 3. Podnoszenie poziomu jakości poprzez ciągłe udoskonalenia
W celu zapewnienia skutecznego działania i ciągłego utrzymywania/doskonalenia systemu jakości w ramach działalności produkcyjnej w odniesieniu do wszystkich produktów dyrektor generalny wyznacza zastępcę ds. zarządzania jakością, mającego za zadanie zarządzanie sprawami dotyczącymi systemu jakości. Taka osoba ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi i materiałowymi, jest do tego celu odpowiednio uprawniona i dokłada wszelkich starań, aby konsekwentnie doskonalić kwestie związane z jakością, tak samo jak dyrektor.
Travis Kang, dyrektor generalny NEXEN TIRE Co., Ltd
NEXEN TIRE PRZESTRZEGA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ŚRODOWISKOWEGO
NEXEN TIRE stara się tworzyć pozytywny wizerunek biznesowy w ramach szeregu działań, takich jak: zmniejszenie ilości odpadów poprzez tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska, podkreślając wagę zarządzania środowiskiem i ograniczania zanieczyszczania środowiska podczas działań produkcyjnych; oszczędzanie zasobów.
przestrzeganie praw i przepisów wymaganych do realizacji programu „zero wypadków” i „zero chorób” w miejscu pracy, dzięki aktywnemu uczestnictwu pracowników w tym programie; konsekwentna poprawa stanu bezpieczeństwa. Polityka ochrony środowiska NEXEN TIRE Co., Ltd. znajduje się poniżej. Aby zrealizować te cele, należy ustalić cele związane z ochroną środowiska i odzwierciedlić je w planie zarządzania. Wszyscy pracownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby je osiągnąć. W tym względzie firma NEXEN TIRE zapewniła system ochrony środowiska, który jest zgodny z ISO 14001 ,ISO 45001 i KOSHA-MS. W związku z tym dyrektor generalny spółki deklaruje, że klientom dostarczane będą wyłącznie produkty bezpieczne i niezawodne. Wszystkie organizacje i członkowie zarządu, których dotyczy system zarządzania środowiskiem powinni przestrzegać następujących zasad
  • 1. Tworzenie systemu zarządzania środowiskiem oraz utrzymanie i ciągłe doskonalenie takiego systemu
  • 2. Przestrzeganie przepisów krajowych i międzynarodowych oraz innych regulacji dotyczących środowiska
  • 3. Bezpieczeństwo zaawansowanego biznesu poprzez konsekwentną poprawę ryzyka
W celu zapewnienia skutecznego działania i ciągłego utrzymywania/doskonalenia systemu ochrony zdrowia/środowiska w ramach działalności produkcyjnej w odniesieniu do wszystkich produktów, dyrektor generalny wyznacza zastępcę ds. ochrony zdrowia/środowiska w celu zarządzania tymi sprawami. Taka osoba ponosi ogólną odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi i materiałowymi, jest do tego celu odpowiednio uprawniona i dokłada wszelkich starań, aby konsekwentnie doskonalić kwestie związane z ochroną zdrowia/środowiska, tak samo jak dyrektor.
Travis Kang, dyrektor generalny NEXEN TIRE Co., Ltd
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA IMPORTU I EKSPORTU
Przepisy prawne będą stale przestrzegane i ulepszane, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas importu/eksportu i dystrybucji przy jednoczesnym dbaniu o wizerunek firmy jako wiodącej i bezpiecznej sieci dystrybucji i dostaw poprzez udostępnianie takich przepisów zainteresowanym stronom. Te środki są stosowane, aby zapewnić bezpieczeństwo importu i eksportu produktów NEXEN TIRE Co., Ltd.
W tym celu wszyscy pracownicy powinni podejmować najwyższe starania, by skutecznie wdrażać plan zarządzania i zadbać o bezpieczny import i eksport. W związku z powyższym wprowadzono System Zarządzania Bezpieczeństwem Importu/Eksportu, który spełnia wymagania AEO Koreańskiej Służby Celnej. Dyrektor generalny firmy gwarantuje, że produkty zostaną dostarczone klientom w sposób bezpieczny, spełnią ich oczekiwania oraz że są one zgodne z przepisami prawnymi w zakresie importu/eksportu i cła. Wszystkie organizacje i pracownicy, których dotyczy System Zarządzania Bezpieczeństwem Importu/Eksportu powinni przestrzegać następujących punktów.
  • 1. Tworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Importu/Eksportu i jego ciągłe doskonalenie
  • 2. Przestrzeganie przepisów dotyczących krajowego i międzynarodowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Importu/Eksportu i innych wymagań
  • 3. Dbanie o przejrzystość poprzez ujawnienie środków bezpieczeństwa importu/eksportu, a także innych niezbędnych informacji
Dyrektor generalny ponosi ogólną odpowiedzialność w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i fizycznymi, oraz jest do tego celu odpowiednio upoważniony, aby zapewnić sprawne działanie, stałe utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Importu/Eksportu, mając na celu produkcję wszystkich produktów. Jednocześnie dyrektor generalny starannie dobiera głównego managera AEO spośród managerów organizacji, aby skutecznie egzekwował on przestrzeganie wymagań związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Importu/Eksportu. Jako dyrektor generalny NEXEN TIRE obiecuję nieustannie dokładać wszelkich starań w sprawach związanych z bezpieczeństwem importu/eksportu.
Travis Kang, dyrektor generalny NEXEN TIRE Co., Ltd
CERTYFIKATY JAKOŚCI
Wysiłki NEXEN TIRE, które odzwierciedlają priorytety klientów, są kluczem do stania się przedsiębiorstwem o najwyższej jakości.
CERTFICA INMETRO
CERTIFICATE IN URUGUAY
CERTIFICATE IN CHINA (CCC)
IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001
KS CERTIFICATE
BUSINESS OF EXCELLENT
SNI IN INDONESIA
KOSHA MS