NEXEN TIRE

Firma Firmą, która dba, przygotowuje i myśli o wartości jutra, jest NEXEN TIRE
Działalność społecznaNEXEN TIRE prowadzi cię w kierunku pięknej i świetlanej przyszłości.
Pomaganie sąsiadom w potrzebie
Członkowie zarządu i pracownicy NEXEN TIRE organizują regularne imprezy mające na celu pomoc sąsiadom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Fundusze zebrane w ramach wydarzenia wykorzystywane są, aby wspierać osoby wskazane przez Wydział Opieki Społecznej przy urzędzie miasta.
Ruch na rzecz czystych fabryk
Ten ruch kładzie nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jego celem jest stworzenie przyjemnego środowiska pracy. Spółka NEXEN TIRE stara się, aby w jej zakładach nie było żadnych wypadków oraz aby podczas produkcji nie dochodziło do skażenia środowiska.
Wsparcie dla gospodarstw rolnych
W oparciu o strategię win-win dla gospodarstw rolnych i miast w 2004 roku rozpoczęto współpracę z wioską Danggok w Wondong-myeon. Inicjatywa ma na celu wzajemny rozwój miast i gospodarstw będących miejscem zamieszkania wszystkich ludzi. NEXEN TIRE w ramach tej relacji przyczynia się do rozwoju społeczności rolniczej.
Prowadzenie funduszu stypendialnego (Komitet stypendialny, Wolsek, Busan)
Udzielając stypendiów studentom, którzy z powodu problemów finansowych musieliby zrezygnować z dalszego kształcenia spółka pomaga kontynuować im naukę i podążać za swoimi marzeniami.
Działania związane z oczyszczaniem środowiska
Poprzez promowanie działalności w zakresie oczyszczania środowiska nie tylko w przestrzeni roboczej, ale także w lokalnych społecznościach, firma NEXEN TIRE realizuje społeczną odpowiedzialność biznesu.